A.6 Conectivitate spațială

Postat - iul. 29, 2018


Evaluarea conectivității spațiale a populației in regiunea Munților Dinari și Sud Estul Alpilor și Izolarea față de alte populații in scopul unei planificări spațiale pe termen lung

Habitat oricărei specii este împărțit în trupuri de habitat, zone cu condiții favorabile pentru specii. Aceste trupuri de habitat sunt separate prin zone matrice, unde indivizii se pot mișca, dar nu vor locui permanent, și barierele în care mișcarea indivizilor este dificilă. Dezvoltarea umană schimbă peisajul, reduce habitatele, introduce noi bariere și crește fragmentarea până la punctul în care este recunoscută în prezent drept una dintre principalele amenințări la adresa râsului, dar și pentru multe alte specii pe cale de dispariție fiind un obstacol critic pentru populație / recuperarea speciilor.

Munții Dinari și Alpii sunt fragmentați, deși calitatea habitatului din toate masivele s-a îmbunătățit considerabil de la eradicarea râsului la începutul secolului al XX-lea. Zonele joase largi, râurile și văile cu așezări umane și liniile de trafic îngrădite împiedică răspândirea populației de râs în zona proiectului. Datele genetice indică faptul că această fragmentare a provocat o izolare totală față de populațiile învecinate, de la reintroducerea în urmă cu patruzeci de ani. În plus, râsul este este caracterizat de o dispersie biologică slabă. Un pas important spre conectarea fragmentelor populației fragile de râs dinaric și a celor două populații învecinate – populația balcanică și populația alpină elvețiană – necesită evaluarea posibilităților și constrângerilor biologice, ecologice și geografice. Instrumentul tradițional utilizat pentru conservarea populațiilor și a mediului lor natural a fost în primul rând crearea de arii protejate. A devenit din ce în ce mai evident faptul că un aspect important în procesul de conservare este conectarea habitatelor și a populațiilor adecvate între ele pentru a permite migrarea speciilor în întreaga populație (meta). Scopul acestei acțiuni este de a furniza fundamente științifice (hărți, modele de habitat / conectivitate, diagrame genetice, analiză PVA …) pentru elaborarea (1) orientărilor pentru evaluarea impactului asupra mediului – abordarea în cadrul conectivității populației și (2) elaborarea liniilor directoare pentru stabilirea conectivității între Muntii Dinari, SE Alpilor și populațiile balcanice.

Project outputs

Știri înrudite

Update al modelului de habitat favorabil

Am pregătit versiuni actualizate ale hărților habitatului favorabil, un raport revizuit, și noile fișiere GIS. Am reușit să colectăm mai ...

Noi modele de analiză a habitatului optim pentru râs în Dinari și sud estul Alpilor

Identificarea distribuției habitatelor optime prin modelare este o unealtă analitică excepțională ce permite cercetătorilor să estimeze distribuția potențială a unei ...