Despre Proiect


Titlu proiect

Prevenirea extincției populației de râs în Dinari şi sud estul Alpilor

 

Acronim

LIFE Lynx

Cod proiect

LIFE16 NAT/SI/000634

Perioada de implementare

01/07/2017 – 31/03/2024

Buget total

6,829,377.00 €

Contribuția Financiară a UE

4,081,404.00 €

Parteneri

Rezumat

Foto: Miha Krofel

Obiectivul principal al proiectului LIFE Lynx este salvarea de la dispariție a populației de râs din Regiunea Munților Dinari si sud estul Alpilor și păstrarea acesteia pe termen lung. În prezent, populația de râs este una dintre cele mai mici din Europa, fiind  izolată și extrem de consangvinizată. Specialiștii consideră că este nevoie urgentă de reconstrucția populației, prin introducerea unor animale sănătoase dintr-o altă populație. În aceste sens populația Dinaric-Alpină va fi ajutată cu exemplare de râs din populația sursă inițială și anume din Carpați. În paralel cu această inițiative se vizează menținerea suportului publicului pentru acest demers esențial. Toate țările UE care împart această populație pe cale de dispariție, vom colabora pentru a dezvolta și implementa o abordare sistematică cu scopul de a asigura viabilitatea pe termen lung a populației. Vom colabora îndeaproape cu părțile interesate pentru a dezvolta în continuare parteneriate și pentru a asigura o largă acceptare publică a conservării râsului. Scopul este de a dezvolta instrumente de management bazate pe știință, utile unei planificări strategice, pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a râsului. Aceste instrumente includ utilizarea a diferite modelării computerizate, pe baza datelor din proiect, pentru a înțelege modul de gestionare genetică și demografică a populației. Aceste informații științifice vor fi incluse în planurile de management și în alte documente strategice. Un alt obiectiv este de a îmbunătăți conectivitatea populației pentru râs. Fluxul natural al genelor în cadrul acestei populații va fi crescut, pentru a evita o viitoare reintroducere suplimentară. O astfel de metapopulație va contribui la reducerea impactului negativ al fragmentării habitatelor și va inversa actuala deteriorare genetică
a populației din regiunea Munților Dinari și sud-estul Alpilor.

 

Foto: Miha Krofel

Istoric

La începutul secolului 20 populația de râs din zona Munților Dinari și sud-estul Alpilor a dispărut datorită vânătorii și persecuției, pierderii de habitat și lipsa speciilor pradă. Râsul a fost reintrodus cu succes în anul 1973 prin aducerea în Slovenia a unor exemplare din Munții Carpați. Animalele s-au dispersat ulterior in sud-est in Croația și Bosnia și Herțegovina. Dar și in vestul Italiei și nordul Austriei. Din nefericire, după câteva decenii, populația a intrat in declin, îndeosebi datorită deteriorării structurii genetice (consangvinizare și drift genetic) Astăzi, pentru a salva populația, este nevoie de implementarea de urgență a unor măsuri de revigorare și creștere a populației, precum și de măsuri de îmbunătățire a conectivității cu alte populații, îndeosebi cu cea Alpină.

 

 

 

 

Foto: Miha Krofel

Obiective

  1. Proiectul are ca scop salvarea de la extincție a populației de râs din regiunea Munților Dinari și sud-estul Alpilor și păstrarea ei pentru secolul 21, îmbunătățind structura genetică și demografică, prin creșterea viabilității populației urmare a introducerii de noi exemplare. Declinul va fi oprit și redus prin eliberarea de animale aduse dintr-o populației sursă viabilă existentă în Carpați, cu scopul reducerii consangvinizării.
  2. Managementul conservativ va fi dezvoltat la nivel transfrontalier. Țările membre UE care împart această populație in declin, vor dezvolta și implementa o abordare sistematică și standardizată pentru asigura viabilitatea pe termen lung a populației.
  3. Întărirea populației va fi un proces susținut de factorii interesați pentru a crește acceptanța publicului. In acest sens se va lucra îndeaproape cu factori cheie pentru a stabilii și dezvolta parteneriate dedicate susținerii publice a conservării populației de râs. Ne vom asigura că factorii cheie susțin consolidarea populației la nivel local, regional și național.
  4. Vom dezvolta instrumente de management bazate pe știință pentru planificarea strategică și instrumentele de suport decizional. Pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a râsului, vom utiliza modelarea computerizată bazată pe date din proiect pentru a înțelege modul de gestionare genetică și demografică a populației pe termen lung. Aceste informații științifice vor fi incluse în planurile de management. Aceste obiective sunt strâns legate de Convenția de la Berna, de anexa II la Directiva privind habitatele și de Strategia pentru Biodiversitate 2020.
  5. Dorim să îmbunătățim conectivitatea populației pentru râs, prin creșterea fluxului natural al genelor, creând o populație intermediară ca un nucleu de populație nou, în vestul actualului areal Dinaric, apropiind astfel și nucleul sud-est Alpin. O astfel de metapopulație a râsului va contribui la reducerea impactului negativ al fragmentării habitatelor.