O programu LIFE


LIFE je finančni instrument EU, ki podpira okoljske, naravovarstvene in podnebne ukrepe v celotni EU. Podpira projekte, ki prispevajo k izvajanju direktiv EU o pticah in habitatih, omrežje Natura 2000 in ki prispevajo k cilju EU za zaustavitev izgubljanja biotske raznovrstnosti.

Program LIFE se je začel leta 1992 in je do danes zaključil štiri faze. Od leta 1992 je sofinanciral več kot 4500 projektov, za obdobje financiranja 2014-2020 pa bo LIFE prispeval približno 3,4 milijarde EUR za varstvo okolja in podnebja.

 

Program je razdeljen na štiri prednostne teme:

  • narava, biotska raznovrstnost,
  • okolje,
  • podnebni ukrepi,
  • informacije, upravljanje.

Projekt Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem – LIFE Lynx spada pod temo LIFE Narava in biotska raznovrstnost.

LIFE Narava in biotska raznovrstnost nadalje vsebuje tri tematske dele:

  • biotska raznovrstnost,
  • habitati,
  • vrste.

Za več informacij pojdite na

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

https://lifeslovenija.si/