C.9 Zaščita živine

Objavljeno - Jun 9, 2018


Zaščita živine

Neposredni cilj akcije je zaščita živine pred napadi risov in preprečitev plenjenja, saj v primeru napada na živino lahko pride do negativnega odziva lokalne javnosti (zlasti kmetov), kar želimo s to akcijo zmanjšati.

Nastanek škode bomo preprečili z namestitvijo visokih elektromrež,  ki se uporabljajo samo v času pašne sezone. Komplete elektromrež bomo donirali rejcem drobnice, ki bi lahko utrpeli škodo zaradi risa, uporabili pa jih bomo tudi preventivno na območjih z večjo verjetnostjo za napad. Elektromreže so se izkazale za zelo učinkovite pri preprečevanju napadov velikih zveri na drobnico in so eden najbolj praktičnih ukrepov za preprečevanje škode. Pomembno je, da se oprema pravilno uporablja, zato bomo spremljali uporabo na terenu in kmetom svetovali o tem, kako jo izboljšati.

Prav tako bomo tesno sodelovali tudi s pooblaščenci Zavoda za gozdove Slovenije, ki ocenjujejo škodo in vedo, kako namestiti, vzdrževati in nadzirati uporabo električnih ograj. Akcija se bo izvajala v Sloveniji in Italiji.

Projektne objave

Sorodne novice

Pomoč kmetom pri preprečevanju škod po velikih zvereh

Eden od ciljev projekta LIFE Lynx je bil tudi preprečiti morebitne napade risov na drobnico. V ta namen smo za ...

LIFE Lynx podpira italijanske in slovenske rejce

Primeri plenjenja risov na domačih živalih so redki, v zadnjih 10 letih v italijanskih Alpah niso poročali o nobenem takem ...

Pomoč kmetom tudi iz projekta LIFE Lynx

V letu 2020 smo pričeli z razdeljevanjem opreme za varovanje pašnih živali pred velikimi zvermi tudi iz projekta LIFE Lynx ...

Izobraževanje za cenilce škod in kmetijske svetovalce

V soorganizaciji Zavoda za gozdove Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije smo izvedli izobraževanje na temo varovanja živali na paši ...