LIFE Lynx podpira italijanske in slovenske rejce

Objavljeno - Mar 22, 2022


Primeri plenjenja risov na domačih živalih so redki, v zadnjih 10 letih v italijanskih Alpah niso poročali o nobenem takem primeru. V lanskem letu smo v Slovenijo pripeljali pet risov na območje Gorenjske in pričakujemo, da se bo število risov povečalo na širšem območju slovenskih in italijanskih Alp in s tem tudi verjetnost napadov na pašne živali. Zato  smo v okviru projekta LIFE Lynx namenili tudi sredstva za  t.i. intervencijske komplete – električne ograje za zaščito živine pred napadom zveri. Italijanska gozdna policija CUFAA je kupila take komplete, ki jih bo na zahtevo razdelila italijanskim kmetom.

Električne ograje so učinkovit preventivni ukrep pred napadi vseh velikih zveri. Foto: Anja Molinari-Jobin, LIFE Lynx

Leta 2020 smo v Sloveniji začeli razdeljevati visoke elektromreže. Do zdaj smo razdelili trinajst kompletov, predvsem tistim kmetom, ki še niso utrpeli škode in zato ne morejo zaprositi za sofinanciranje Ministrstva za okolje in prostor. Nekaj kompletov je za intervencijske namene na voljo tudi na območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije.