E.6 Komunikacijska podpora

Objavljeno - Jun 9, 2018


Splošna komunikacijska podpora za doselitev risov in pomen območij Natura 2000

S to akcijo želimo povečati znanje in ozaveščenost o varovanju in ohranjanju risa med deležniki in širšo javnostjo. Člani projektne ekipe, člani LPS, lovci in drugi aktivno sodelujoči pri projektu bodo pripravili različne publikacije in poročila (brošura o risu, bilteni in poljudno projektno poročilo). Glavna sporočila bomo delili tudi prek obvestilnih tabel, postavljenih na strateških lokacijah, ki so dostopne javnosti. Spletna stran projekta bo vsebovala vse pomembne informacije o projektu, programu Natura 2000 in LIFE ter bo redno posodobljena. Vse pomembne informacije bomo posredovati tudi prek projektnega Facebook profila. O napredku in rezultatih projekta bomo pripravili in objavili več sporočil za javnost. Z vsemi temi aktivnostmi bomo širili informacije o projektu ter skrbeli za prenos znanja in preprečevanje širjenja napačnih informacij.

Projektne objave:

Sporočila za javnost

Promocijski material

Popularni članki

 

Sorodne novice

Na hrvaški RTL.hr predstavili projekt LIFE Lynx
V začetku decembra se je hrvaška LIFE Lynx projektna ekipa, skupaj s sodelavci Narodnega parka Velebit, odpravila na teren na
Projektna zloženka
Pripravili smo projektno zloženko, v kateri lahko najdete osnovne informacije o Dinarsko-JV alpski populaciji risa in kako ji bomo pomagali
Ali potrebujemo risa?
Društvo BIOM, eden od hrvaških LIFE Lynx partnerjev, je v reviji “Pogled u divljinu” objavilo prispevek o risih. Sprašujejo se,