Novice


Goru je oče Tejinih mladičev

Goru je oče Tejinih mladičev


Objavljeno - Jan 14, 2021

Jeseni smo fotografirali risinjo Tejo z dvema mladičema. V decembru smo enega mladiča ujeli in ga opremili z ovratnico. Mlademu samčku, ki smo ga poimenovali Niko, smo takrat odvzeli tudi vzorec za genetske analize in lahko potrdimo, da je potomec priseljenega risa Goruja. To pomeni, da sta se risa Teja in Goru uspešno parila že drugo leto zapored. Vso srečo njunim dragocenim potomcem!    ...

Preberi več...
Novo – brošura o risu

Novo – brošura o risu


Objavljeno - Jan 13, 2021

V novi knjižici “Evrazijski ris – biologija, ogroženost in preselitve s Karpatov v Dinaride”, vam predstavljamo rise, kot vrsto in populacije risov v Sloveniji, Italiji, Romuniji, Hrvaškem in Slovaškem. Izvedeli boste nekaj o njihovi preteklosti, sedanjosti in o risjem življenju na splošno. Kako lahko ris potencialno vpliva na uspešnost lova na območjih, kjer je prisoten? V kakšnem stanju so populacije risov v Romuniji in na...

Preberi več...

V okviru programa Mladi varuhi risov smo povezani z devetimi šolami v Sloveniji. Zdaj pa je izšel tudi priročnik za učitelje v višjih razredih osnovne šole z naslovom “Ekologija in varstvena biologija risov”, ki ga lahko uporabijo tudi učitelji, s katerimi tekom projekta še nismo stopili v stik. Priročnik upošteva učne načrte in omogoča podajanje snovi na primeru risa. Priročnik je sestavljen iz teoretske razlage za učitelja ter...

Preberi več...
Ris Maks nadaljuje svoje potovanje

Ris Maks nadaljuje svoje potovanje


Objavljeno - Dec 25, 2020

Pot risa Maksa je vsak dan bolj zanimiva. V začetku decembra smo poročali, da se je odpravil iz Menišije proti Gorenjski, na območje Spodnjih Bohinjskih gora, ampak se tam ni ustalil in je pot nadaljeval naprej proti severu. Trenutno se nahaja v okolici tromeje med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Z zanimanjem spremljamo njegovo pot, a potiho tudi upamo, da ne bo odšel ven iz območja JV Alp, saj (verjetno) še ni opravil svoje naloge...

Preberi več...

Za uspešne doselitve oz. naselitve in ohranjanje risov so nujno potrebne sistematične raziskave populacij riso. Na podlagi takih raziskav dobimo zanesljive podatke o številčnosti, trendih, genetski pestrosti in zdravstvenem stanju populacije risov, s pomočjo katerih lahko ocenimo, ali je populacija rov na določenem območju v ugodnem varstvenem stanju in je primerna za odlov in preselitve na drugo območje, ne da bi s tem ogrozili njeno...

Preberi več...
Kje se potika ris Maks?

Kje se potika ris Maks?


Objavljeno - Dec 16, 2020

Zadnji ris, ki smo ga v letošnjem letu preselili iz Slovaške, je dobil ime po legendarnemu slovenskemu lovcu Maksu Konečniku. Po 20-dnevni karanteni v prilagoditveni obori na Snežniku smo ga konec junija izpustili v naravno okolje. Ris je opremljen s telemetrično ovratnico, s pomočjo katere redno spremljamo njegovo gibanje, in ugotavljamo, da se za zdaj še ni ustalil in ustvaril svojega teritorija. Maks se je po izpustu nekaj časa...

Preberi več...
Zimsko sledenje na Menišiji

Zimsko sledenje na Menišiji


Objavljeno - Dec 15, 2020

Moje ime je Špela Čonč in sem mlada raziskovalka na Geografskem inštitutu Antona Melika ter doktorska študentka na Biotehniški fakulteti na smeri Bioznanosti – Varstvo naravne dediščine, kjer pod mentorstvom dr. Miha Krofla in somentorice dr. Mateje Breg Valjavec pripravljam doktorsko disertacijo na temo GIS modeliranja gibanja risov v odvisnosti od reliefa. Ker bom pri analizah za doktorsko disertacijo potrebovala čim več podatkov o...

Preberi več...

Miklavž je prinesel najboljše darilo za našo ekipo, 6. decembra je ekipa Oddelka za biologijo, Biotehniške fakultete ulovila in z ovratnico opremila enega od dveh mladičev risinje Teje in (najverjetneje) preseljenega risa Goruja. Risu so vzeli tudi vzorec za genetsko analizo, s katero bodo preverili, ali je Goru res njegov oče. Risjega mladiča, samčka so temeljito pregledali in izmerili. Ima skoraj enajst kilogramov, kar je povprečna...

Preberi več...

Posebno zgodbo nam izmed vseh poznanih rezidenčnih risov v Sloveniji piše ris Mihec. Ime je dobil že pred desetletjem, ko so ga kot mladega enoletnega risa raziskovalci iz Biotehniške fakultete odlovili na območju Snežnika in mu nadeli telemetrično ovratnico. Mihca so takrat spremljali dobro leto in spremljali njegovo osamosvojitev, nato mu je ovratnica odpadla. Na lastno presenečenje smo marca letos Mihca ponovno odlovili na njegovem...

Preberi več...

Kljub posebnim časom, ekipa romunskega partnerja ACDB ne počiva. Trem območjem odlova, kjer uspešno sodelujejo z Romsilva in Naravnim parkom Putna – Vrancea, so letos dodali še četrto. V pogorju Tarcău so v sodelovanju z lovci iz Romsilva postavili dve zabojni pasti za odlov risov. Skupaj jih je sedaj na terenu 10, aktivirali pa jih bodo v začetku januarja 2021. Letošnja sezona je še posebej pomembna, saj moramo zagotoviti tudi...

Preberi več...
Pomoč kmetom tudi iz projekta LIFE Lynx

Pomoč kmetom tudi iz projekta LIFE Lynx


Objavljeno - Nov 26, 2020

V letu 2020 smo pričeli z razdeljevanjem opreme za varovanje pašnih živali pred velikimi zvermi tudi iz projekta LIFE Lynx. Cilj pomoči kmetom je, da se na območju, kjer se pojavljajo velike zveri, vključno z risom, zavaruje pašne živali pred morebitnimi napadi. Ris v tem oziru ne povzroča težav, saj izjemno redko pleni na pašnikih. Kmetom smo tako v letošnjem letu razdelili pet kompletov za varovanje z visokimi elektromrežami, ki se...

Preberi več...