Novice


Genetski monitoring risov je ena od ključnih aktivnosti v projektu LIFE Lynx. S pomočjo osnovnega genetskega monitoringa v Romuniji bomo prepoznali genetsko strukturo risov v Karpatih in opredelili najprimernejše lokacije za odlov živih živali. V sezoni 2018/2019 je romunska ekipa zbrala 47 vzorcev, ki so jih analizirali v genetskem laboratoriju Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Prepoznali so 9 različnih risov. Trenutno se...

Preberi več...
Umetniška kolonija za ohranitev risa

Umetniška kolonija za ohranitev risa


Objavljeno - Sep 27, 2019

V okviru projekta bo v začetku oktobra v Radovljici potekala umetniška kolonija, na domu akademske slikarke Brigite Požegar Mulej. Udeležencem kolonije bomo s predavanji in terenskim pohodom predstavili biologijo risa, njegov življenjski prostor ter priložnosti in izzive sobivanja z velikimi zvermi. Pod vtisi novih tematik povezanih z ohranjanjem risa, bodo udeleženci v sklopu kolonije ustvarjali do 8. oktobra. Za ustvarjena dela bo v...

Preberi več...

Kot vsak drugi projekt, je tudi LIFE Lynx dobil grafično podobo, ki združuje ključne komunikacijske elemente tovrstnega naravovarstvenega projekta, v katerem sodelujejo različne interesne skupine, iz Slovenije in držav partneric pri projektu. Grafično podobo smo skupaj z financerjem in tako podpornikom projekta natisnili na promocijski material (majice, blokce, kape, platnene vrečke idr.), ki je namenjen lokalnim prebivalcev z območja...

Preberi več...

Pod okriljem Postojnsko- Bistriške zveze lovskih družin sta  v septembru na notranjskem potekala dva lovska tabora za otroke. Na lovskih taborih so mlade seznanjali z naravo in lovstvom, predstavniki Lovske zveze Slovenije pa so udeležencem tabora predstavili rise in projekt LIFE Lynx. Postojnsko Bistriška zveza lovskih družin je letos že šesto leto zapored organizirala tabora za mlade, ki sta namenjena učencem osnovnih šol....

Preberi več...
Umetniki za ohranitev risa

Umetniki za ohranitev risa


Objavljeno - Sep 6, 2019

V okviru projekta se je med 30. avgustom in 1. septembrom odvijala tridnevna likovna delavnica pod mentorstvom akademske slikarke Karmen Bajec. Udeleženci so ustvarjali na domačiji Turizem Jure, na Gornjih Poljanah. Člani projektne skupine smo jim predstavili najzanimivejše ugotovitve večletnega raziskovanja risov v slovenskih gozdovih in razloge za njihovo današnjo ogroženost in jim na terenskem izletu poskušali prikazati življenjski...

Preberi več...
Iščemo novega sodelavca

Iščemo novega sodelavca


Objavljeno - Sep 4, 2019

Partner na projektu LIFE Lynx, Biotehniška fakulteta z Univerze v Ljubljani, išče novega sodelavca za projekta LIFE Lynx in Carnivora Dinarica. Več informacij o razpisu za delovno mesto. Vsebina dela: Projekt LIFE Lynx: Organizacija in razvoj likovnih turističnih programov, povezanih z risom. Sodelovanje pri pripravi elektronskega vodnika o risu za pohodnike. Sodelovanje pri vzpostavljanju tematske poti o risu. Sodelovanje z zunanjimi...

Preberi več...

Pred začetkom nove sezone spremljanja populacije risa s foto-pastmi smo pripravili poročilo o rezultatih teh aktivnosti v prejšnji sezoni (2018/19). Foto-pasti so posnele vsaj 19 odraslih risov v slovenskem Dinarskem gorstvu. Od tega je bilo šest samic z mladiči, ki so se posnele predvsem v državnih loviščih s posebnim namenom. Dva risa, ki smo ju posneli v Sloveniji sta se posnela tudi na Hrvaškem, kar nakazuje na pomen čezmejnega...

Preberi več...
Zemljevid prisotnosti risa

Zemljevid prisotnosti risa


Objavljeno - Avg 27, 2019

Na osnovi podatkov SCALP (Status and Conservation of the Alpine Lynx Population) smo pripravili zemljevid prisotnosti risa. Podatki, ki so prikazani na zemljevidu so klasificirani v tri kategorije: Kategorija 1 (C1): »trda dejstva in podatki« ter verificirana in nedvoumna opažanja (fotografije, odlov živih živali, dokazljiva smrtnost,…); Kategorija 2 (C2): opazovanja, ki jih je potrdil strokovnjak za risa; Kategorija 3 (C3):...

Preberi več...
Doru je vzpostavil svoj teritorij

Doru je vzpostavil svoj teritorij


Objavljeno - Avg 27, 2019

Pred malo manj kot 4 meseci smo v Narodnem parku Risnjak  v naravo spustili risa Doruja. Po izpustu se je ris zadrževal v bližini parka, nato pa je v začetku  meseca junija prečkal slovensko-hrvaško mejo in se od takrat naprej nahaja v Sloveniji.  Trenutno se zadržuje na Javornikih na območju velikem približno 90 km2. Podatki iz njegove telemetrijske ovratnice nam kažejo, da je verjetno na tem območju vzpostavil svoj teritorij....

Preberi več...

Že več kot tri mesece je minilo od izpusta risa Goruja iz prilagoditvene obore v Loškem Potoku. V primeru, da bi se Goru vrnil v oboro, smo v njej pustili preostanek srne, s katero se je ris hranil pred izpustom. Ris se v oboro ni vrnil in od izpusta naprej svoj plen uspešno lovi v naravi. So pa v oboro ali njeno bližino prišli drugi prebivalci gozda. Z avtomatskimi kamerami smo posneli kako raziskujejo oboro, nekateri pa so si vzeli...

Preberi več...
Mišo, čezmejni ris

Mišo, čezmejni ris


Objavljeno - Avg 13, 2019

Risa, ki smo ga poimenovali Mišo, spremljamo od februarja 2018, ko ga je hrvaški lovec Mihajlo Kovačević prvič posnel z avtomatsko kamero blizu krmišča za divje prašiče pri Gomirju (Hrvaška). Po tem smo Mišota večkrat fotografirali na območju Gorskega Kotarja. Decembra 2018 pa smo ga posneli v okviru monitoringa risov v Sloveniji na območju Snežnika, približno 65 km zračne razdalje stran od območja, kjer smo ga fotografirali prvič....

Preberi več...