Družabno življenje


Risi so samotarji. Izjema so risinja z mladiči, sicer pa se risi družijo samo v času paritvene sezone, ko se samci in samice srečajo za kratek čas.

 

Teritorij samca se pogosto prekriva s teritorijem samice. V času sezone parjenja samci včasih zapustijo svoj teritorij, občasno pa lahko najdejo partnerja tudi na sosednjem. Agresivno vedenje med risi je redko in večinoma se dogaja med samci v času paritvene sezone.

Paritvena sezona risov je večinoma pozno pozimi. Ko se približuje, risi vse pogosteje obiščejo mesta označevanja in si s tem povečajo možnost, da si najdejo partnerja. V tem obdobju se risi tudi oglašajo, in se tako medsebojno locirajo. Mijavkanje, sikanje in renčanje so najpogostejši načini njihovega oglašanja.

Lynx tossing their heads

Iz Stehlik J. 1983 Le comportement sexuel du lynx boréal (Lynx lynx)

Ni ravno veliko znanega o vedenju risov v paritveni sezoni, toda raziskave na posameznih risih v ujetništvu so omogočile nekatere zanimive vpoglede. V času paritvene sezone so opazili, da so risi bistveno aktivnejši podnevi, risi obeh spolov pa so izražali igrivo vedenje. To je vključevalo tudi nežno udarjanje z glavo ob partnerjevo, in nato glajenje ali lizanje čela.

 

Opazili so tudi vedenje označevanja, klice in parjenje.  Pred paritvijo sta se risa običajno igrala, samec pa je  zasledoval samico.

Ni znano, kje se risi družijo. Predpostavlja se, da je celotno območje njihovega teritorija primerno za srečanja in druženje.

 

 

ZANIMIVOST:

Zanimiv primer družabnega vedenja risa je bil opažen v Sloveniji leta 2019/20. Eden od priseljenih risov – Goru – se je srečal z domačo samico Tejo. Ker sta imela oba GPS-ovratnice, so raziskovalci uspeli zabeležiti njuna srečanja v času junija in julija 2019, kar je izven paritvene sezone (ta je sicer februarja in marca). Goru je bil izpuščen v Sloveniji maja. Srečala sta se trikrat in vsakič sta skupaj preživela nekaj dni; delila sta si celo plen. Kmalu je bilo ob Teji opaziti tudi mladiča, ki so ga poimenovali Mala, za katero se je z DNK-analizo izkazalo, da je Gorujeva potomka. Ob dejstvu, da so pridobili zelo zanimive podatke o družabnem in reproduktivnem življenju, je za ekipo  projekta LIFE Lynx prva potrjena paritev priseljenega risa pomenila velik uspeh. Če si želite ogledati animacijo gibov Teja in Goru, kliknite tukaj.