Doseljeni risi


Projekt LIFE Lynx je uspešno preprečil izumrtje dinarsko-JV alpske populacije risa, vendar je za dolgoročno preživetje populacije še vedno treba nasloviti določene izzive. Da bi zagotovili izvajanje večplastnih dejavnosti ohranjanja risa (tj. mednarodno sodelovanje, vključevanje deležnikov, čezmejno upravljanje risa in monitoring populacije ter krepitev povezanosti populacije) tudi po izteku projekta, smo pripravili Načrt po LIFE-u....

Preberi več...

Sredi marca smo poročali, da smo na Jelovici ujeli in s telemetrično ovratnico opremili mladega risjega samca, ki smo ga poimenovali Miha. Kmalu po njegovem izpustu nazaj v gozdove smo opazili, da se je srečal z risinjo Talijo, ki je bila v okviru projekta ULyCA2 premeščena in izpuščena v bližini Trbiža.  Risinja se je  po izpustu v Italiji namreč preselila v Slovenijo in vzpostavila svoj teritorij na območju Jelovice. S pomočjo...

Preberi več...

Uspešna doselitev karpatskih risov in njihova vključitev v Dinarsko populacijo in JV Alpe je bila osrednja dejavnost projekta LIFE Lynx. Poznavanje izhodiščnega genetskega in demografskega stanja dinarske populacije risov ter natančeno spremljanje procesa krepitve populacije sta nam omogočila oceniti končne učinke doselitve. Na ravni populacije opažamo 44-odstotno povečanje povprečne gostote populacije v Dinarskiem gorovju in...

Preberi več...

V okviru projekta LIFE Lynx smo iz Karpatov preselili 18 risov v Slovenijo in Hrvaško, pri čemer smo jih 12 izpustili v Dinaride in 6 v slovenske Julijske Alpe. V načrtu doselitev, ki smo ga pripravili na podlagi uspešnih mednarodnih praks, smo se osredotočili predvsem na zagotavljanje preživetja in integracije doseljenih risov. Uspešnost njihove vključitve v že obstoječo populacijo risov smo lahko ocenili s spremljanjem risov s...

Preberi več...
Pogled v prihodnost populacije risov

Pogled v prihodnost populacije risov


Objavljeno - Apr 26, 2024

V okviru projekta LIFE Lynx smo se veliko naučili o genetiki in demografiji risa. Pridobljeni podatki so bili uporabljeni za posodobitev računalniškega modela razvoja risje populacije, kar nam pomaga pogledati v prihodnost populacije. Simulirali smo dinarsko in JV alpsko populacijo ter raziskali vlogo njene povezanosti pri zmanjševanju parjenja v sorodstvu. Celo majhen pretok genov lahko ohranja parjenje v sorodstvu na sprejemljivi...

Preberi več...

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je bila ohranitev oziroma genetska okrepitev populacije risov v Dinaridih in vzpostavitev nove povezovalne populacije v Alpah.  Pregled izvedenih aktivnosti je predstavljen v dveh poročilih; ločeno za Dinaride in JV Alpe.  V poročilih so zbrane informacije o tem kateri risi so bili doseljeni na območje Alp in Dinaridov, njihovi osebni podatki, ter območja izpustov. Poročila zavzemajo tudi kje in kako so...

Preberi več...
Poljudno poročilo projekta LIFE Lynx

Poljudno poročilo projekta LIFE Lynx


Objavljeno - Apr 23, 2024

Ob koncu sedem let trajajočega projekta LIFE Lynx smo izdali poljudno poročilo, ki zajema povzetek bistva projekta – zakaj in kako smo reševali rise v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem. Poročilo je namenjeno predvsem širši javnosti in komurkoli, ki bi se želel seznaniti z bistvenimi idejami in akcijami, ki so bile izvedene tekom projekta. Prikazuje skupen trud enajstih projektnih partnerjev iz petih držav – Slovenije,...

Preberi več...

Med leti 2019 in 2023 smo intenzivno spremljali kako se doseljeni risi vključujejo v svoje novo okolje v Dinaridih in Alpah in kakšen je učinek teh doselitev na dinarsko – JV alpsko populacijo. Beležili smo znake prisotnosti risa, organizirali sistematični foto-monitoring, zbirali neinvazivne genetske vzorce, nekatere rise spremljali s telemetrijo in beležili smrtnosti risov. V spremljanje risa se je poleg ekipe LIFE Lynx vključilo...

Preberi več...
Ris Matic je potomec Teje in Goruja

Ris Matic je potomec Teje in Goruja


Objavljeno - Apr 5, 2024

Rezultati genetske analize so pokazali, da je ris Matic, ki smo ga v januarju 2024 ulovili in opremili z GPS ovratnico, potomec risinje Teje in risa Goruja.  območje Velike gore in Stojne. Risa Matica smo posneli znotraj njegovega domačega okoliša. Video: Franc Kljun, BF – Oddelek za biologijo. Telemetrični podatki trenutno nakazujejo, da ima vzpostavljen teritorij s trenutno ocenjeno velikostjo 228 km2. Ris je v odlični...

Preberi več...

Danes, 20. marca obeležujemo tudi Svetovni dan vračanja divjine  (World Rewilding Day), ki letos poteka pod sloganom “Upanje v dejanja” in ozavešča o prednostih ohranjene narave za prostoživeče živali, ljudi in planet. Projekt LIFE Lynx je združil strokovnjake, znanstvenike, naravovarstvenike, lovce in ostale lokalne prebivalce iz petih evropskih držav, z enotnim ciljem – rešiti rise pred ponovnim izumrtjem. Njihova prizadevanja so...

Preberi več...

Projekt LIFE Lynx nadaljuje delo lovcev in gozdarjev, ki so leta 1973 ponovno pripeljali rise v naše gozdove. Pripeljali in naselili so 6 risov s Slovaške in za tedanje razmere je bila ta naselitev velik podvig, ki je zahteval veliko mero osebne predanosti in prostovoljnega dela delovnih ljudi z jasno vizijo: vrniti naravi nekaj, kar je nekoč iz le-te izginilo. Naš prvi dokumentarni film Risova pot je poklon peščici lovcev in...

Preberi več...