Z Načrtom po LIFE-u dolgoročno varujemo Dinarsko – jugovzhodno Alpsko populacijo risa

Objavljeno - Jul 4, 2024


Projekt LIFE Lynx je uspešno preprečil izumrtje dinarsko-JV alpske populacije risa, vendar je za dolgoročno preživetje populacije še vedno treba nasloviti določene izzive. Da bi zagotovili izvajanje večplastnih dejavnosti ohranjanja risa (tj. mednarodno sodelovanje, vključevanje deležnikov, čezmejno upravljanje risa in monitoring populacije ter krepitev povezanosti populacije) tudi po izteku projekta, smo pripravili Načrt po LIFE-u. Dokument vsebuje ukrepe in dejavnosti, ki jih bodo v petletnem obdobju po koncu projekta izvajale ustrezne institucije za zagotavljanje dobrobiti populacije. Dokument je na voljo tukaj.