A.4 Načrti za doselitev risov

Objavljeno - Jun 9, 2018


Priprava načrtov za doselitev dinarsko-JV alpske populacije in za oblikovanje nove, povezovalne populacije

Cilji te akcije so trije: ustrezno načrtovanje doselitve, tesno sodelovanje z lovskimi družinami za določitev glavnih območij izpustov ter določitev povezovalnega habitata med dinarsko in alpsko populacijo. Te dejavnosti bodo pomagale zagotoviti dolgoročen obstoj populacije in povečale demografsko povezanost dinarske in alpske populacije. V sklopu te akcije bomo pripravili smernice za doselitev risa, načrt doselitve na nivoju populacije ter regionalni načrt doselitve.

Projektne objave:

Sorodne novice

Zemljevid prisotnosti risa
Na osnovi podatkov SCALP (Status and Conservation of the Alpine Lynx Population) smo pripravili zemljevid prisotnosti risa. Podatki, ki so