E.5 Vključevanje deležnikov in ciljnih skupin

Objavljeno - Jun 9, 2018


Aktivno vključevanje deležnikov in ciljnih skupin prek posebnih dogodkov, osebne komunikacije in mreženja

Za dolgoročno sprejemanje risa je pomembno pridobiti in vzdrževati podporo najpomembnejših deležnikov in ciljnih skupin – lokalnih lovcev, novinarjev, okoljevarstvenikov, lokalnih skupnosti itd. S številnimi dogodki in dejavnostmi bomo zainteresirano javnost obveščali o našem projektu ter splošnem pomenu varovanja narave, o programih LIFE in območjih Natura 2000. Poleg tega bodo deležniki prek dogodkov, prilagojenih zanje, postali del zgodbe o reševanju risa pred ponovnim izumrtjem. Postali bodo glasniki projekta, ki nam bodo pomagali pri pridobivanju in ohranjanju podpore za doselitev.

Projektne objave:

Predavanja

Delavnice

Sorodne novice

Izlet z društvom ZaŽivali!

Ob začetku poletja smo se s člani društva ZaŽivali! odpravili v habitat risa in ostalih velikih zveri. Ob poti na ...
Read More

Mednarodni dan risov 2021 v Sloveniji – fotografije vtisov

Obiskovalci Gozdne hiše Mašun in Zoo Ljubljana so spoznavali rise in ostale velike zveri. S pomočjo izobraževalnih materialov in igre ...
Read More

Mednarodni dan risov 2021 – praznujte z nami!

Od leta 2018 dalje, imajo 11. junija risi svoj dan. Praznovanje mednarodnega dneva risov, ki je nastalo na pobudo projekta ...
Read More

Spoznavajte risa na Mašunu – mednarodni dan risov

Ob letošnjem tednu gozdov je 24. 5. 2021 potekala otvoritev prenovljene gozdne učne poti in stalne razstave o velikih zvereh ...
Read More
Loading...