Območje lova


Da bi lahko prepoznali tipično področje, kjer ris lovi, je pomembno poznati njegov plen in razumeti njegovo strategijo lova.

 

Risi so specializirani za lov malih parkljarjev, zlasti srn. Lovijo tudi druge parkljarje (gamse, jelene, muflone), redkeje tudi divje prašiče in manjši plen (glodavce, zajce, lisice, ptice).

Za dinarske rise je značilno, da se hranijo tudi s polhi, ki lahko v določenem delu leta predstavljajo kar 16 % njihove prehrane.

Med lovom je risova glavna strategija zaseda, pri čemer se opira na sluh in vid, ki sta njegovi najbolj razviti čutili. Brez šuma se približa plenu, dokler ne skoči nanj. Njegovi kremplji so večino časa skriti, kar mu omogoča tiho približanje plenu, prav zato pa ti tudi niso vidni v sledeh. Risi lovijo na tleh, na drevesa splezajo samo v primeru  nevarnosti.

Gams, avtor: Miha Krofel

Pogosto napadajo plen iz zasede blizu stez, kjer se gibajo parkljarji in kjer so njihova zbirališča in počivališča. Ta mesta so zlasti ugodna za lov, ko ima ris priložnost opazovati plen od zgoraj in se mu na skrivaj približati. Majhni travniki, obdani z gostim gozdom, kamor se prihajajo kopitarji hraniti, so idealna območja za risov lov.