A.3 Status obstoječe populacije risa

Objavljeno - Jun 9, 2018


Raziskava potencialnih območij izpusta pred doselitvijo ter genetska in demografska analiza obstoječe populacije risa

Cilj te akcije je pridobiti informacije o trenutnem genetskem statusu, številčnosti in spolno specifični prostorski porazdelitvi risa na potencialnih območjih izpusta pred doselitvijo. Uspeh katere koli preselitve živali je deloma odvisen od izbire ustreznih območij za izpust. Ris iz svojega teritorija izključuje druge rise istega spola, vendar pa lahko sobiva s posamezniki nasprotnega spola. V idealnem primeru bomo preseljenega risa doselili na teritorij risa nasprotnega spola. Podatki iz te akcije nam bodo omogočali določiti optimalna območja za izpust, hkrati pa bodo ti podatki bistveni pri pripravi načrta doselitve in bodo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje doseljenega  risa. Uporabili bomo več dopolnjujočih se metod ter mnoge nadgradili in tako zmanjšali skupne stroške, potrebne za pridobitev informacij.

Aktivnosti:

1) Lovskim družinam in drugim imetnikom lovskih pravic bomo razdelili vprašalnike. Tako bomo dobili informacije o razširjenosti risa ter spodbudili lovce k sodelovanju v projektu.

2) V sodelovanju z različnimi javnimi ustanovami bomo izvajali genetsko vzorčenje in postavljali foto pasti. Tako bomo dobili informacije, potrebne za prepoznavanje posameznih risov, ozemeljskih meja in spola risa na določenem ozemlju, kar je ključnega pomena pri izboru potencialnih območij za izpust.

3) Opravili bomo genetske analize vzorcev risa in vzorcev iz genskih bank v Sloveniji ter na Hrvaškem. Ocenili bomo izgubo genetske pestrosti dinarskega risa pred doselitvijo.

4) Optimizirali bomo trenutno uporabljene metode genetskega laboratorija Univerze v Ljubljani.

 

Projektne objave:

Zemljevid teritorijev risov na območju Dinaridov, Poleg imena risa je s simboloma (♂ in ♀) označen spol risa. Njihovi teritoriji so označeni z različnimi barvami, tako da jih razlikujemo med sabo. Risi, ki nimajo oznake spola so neidentificirani in so označeni s sivo barvo.

Sorodne novice

V sodelovanju z lovci do boljših rezultatov monitoringa risa v Sloveniji
Za uspešno doselitev risov iz Romunije in Slovaške smo vzpostavili sistematični monitoring te vrste, katerega najobsežnejša aktivnost predstavlja monitoring z
Navodila za postavljanje foto pasti tudi v francoskem jeziku
Navodila za postavljanje foto pasti lahko preberete tudi v francoskem jeziku Directives pour le piégeage photographique du lynx. Predstavniki francoske
Poročilo o spremljanju populacije risa z uporabo foto-pasti v Sloveniji v letih 2018/19
Pred začetkom nove sezone spremljanja populacije risa s foto-pastmi smo pripravili poročilo o rezultatih teh aktivnosti v prejšnji sezoni (2018/19).
Mišo, čezmejni ris
Risa, ki smo ga poimenovali Mišo, spremljamo od februarja 2018, ko ga je hrvaški lovec Mihajlo Kovačević prvič posnel z