A.3 Status obstoječe populacije risa

Objavljeno - Jun 9, 2018


Raziskava potencialnih območij izpusta pred doselitvijo ter genetska in demografska analiza obstoječe populacije risa

Cilj te akcije je pridobiti informacije o trenutnem genetskem statusu, številčnosti in spolno specifični prostorski porazdelitvi risa na potencialnih območjih izpusta pred doselitvijo. Uspeh katere koli preselitve živali je deloma odvisen od izbire ustreznih območij za izpust. Ris iz svojega teritorija izključuje druge rise istega spola, vendar pa lahko sobiva s posamezniki nasprotnega spola. V idealnem primeru bomo preseljenega risa doselili na teritorij risa nasprotnega spola. Podatki iz te akcije nam bodo omogočali določiti optimalna območja za izpust, hkrati pa bodo ti podatki bistveni pri pripravi načrta doselitve in bodo povečali možnosti za preživetje in razmnoževanje doseljenega  risa. Uporabili bomo več dopolnjujočih se metod ter mnoge nadgradili in tako zmanjšali skupne stroške, potrebne za pridobitev informacij.

Aktivnosti:

1) Lovskim družinam in drugim imetnikom lovskih pravic bomo razdelili vprašalnike. Tako bomo dobili informacije o razširjenosti risa ter spodbudili lovce k sodelovanju v projektu.

2) V sodelovanju z različnimi javnimi ustanovami bomo izvajali genetsko vzorčenje in postavljali foto pasti. Tako bomo dobili informacije, potrebne za prepoznavanje posameznih risov, ozemeljskih meja in spola risa na določenem ozemlju, kar je ključnega pomena pri izboru potencialnih območij za izpust.

3) Opravili bomo genetske analize vzorcev risa in vzorcev iz genskih bank v Sloveniji ter na Hrvaškem. Ocenili bomo izgubo genetske pestrosti dinarskega risa pred doselitvijo.

4) Optimizirali bomo trenutno uporabljene metode genetskega laboratorija Univerze v Ljubljani.

 

Projektne objave:

Sorodne novice

Mišo, čezmejni ris
Risa, ki smo ga poimenovali Mišo, spremljamo od februarja 2018, ko ga je hrvaški lovec Mihajlo Kovačević prvič posnel z
V Sloveniji s pomočjo foto-pasti prešteli 17 odraslih risov
V Sloveniji smo na območju Dinaridov prvič izvedli sistematični monitoring risa z avtomatskimi kamerami (foto-pastmi).  Izvajali smo ga v okviru
Po risjih stopinjah v slovenskih gozdovih
V zadnjih mesecih sodelavci projekta iz Oddelka za gozdarstvo Biotehniške fakultete in Zavoda za gozdove Slovenije izvajamo sistematična zimska sledenja
Fotografije risov z gore Kremen (Hrvaška)
Veseli smo, da smo uspeli fotografirati dva odrasla risa in enega mladiča na območju gore Kremen (Hrvaška). Kremen je najvišji
Genetska analiza vzorcev risa
Sodelavci na terenu so zbrali večje število neinvazivnih genetskih vzorcev – iztrebkov, dlak, urina v snegu, sline s plena. V
Lovilci dlak
V okviru projekta smo izdelali posebne lovilce dlak, s katerimi bi radi zbrali dodatne genetske vzorce risa. Pripravili smo navodila,
Poročilo šestmesečnega monitoringa s foto pastmi na Hrvaškem
V okviru akcije A.3 »Status obstoječe populacije risa« v Sloveniji in na Hrvaškem izvajamo monitoring s foto pastmi. Hrvaška LIFE
Prve fotografije risov iz foto pasti v Sloveniji
Dobili smo prve rezultate monitoringa risa s foto pastmi v Sloveniji, s katerim smo intenzivno pričeli v avgustu. Na terenu
Foto-past posnela medveda Željka
Foto-pasti, ki smo jih v okviru projekta LIFE Lynx postavili na hrvaškem blizu mesta Slunj, so posnele medveda s telemetrijsko
LYFE Lynx usposabljanje prostovoljcev
26. februarja je ekipa LIFE Lynx iz Hrvaške organizirala tečaj usposabljanja za sodelovanje prostovoljcev na projektu. Dogodek je potekal na