Demografski in genetski podatki za izboljšanje doselitve risov

Objavljeno - Apr 17, 2020


Izvedli smo popis demografskega in genetskega statusa risje populacije na Hrvaškem, v Sloveniji in Italiji. S sistematičnim foto-monitoringom na več kot 300 lokacijah in z neinvazivnim genetskim vzorčenjem prek zimskega sledenja in lovilcev dlak smo dobili dober vpogled v razširjenost in minimalno velikost risje populacije v severnih Dinaridih in SV Alpah. Prepoznali smo 71 odraslih živali, od tega 16 samic z mladiči, ki so ključna demografska skupina. Risja populacija se razteza od Velebita do Alp, z večino živali posnetih v slovenskih Dinaridih, Gorskem Kotarju in Severnem Velebitu. Ti podatki bodo vodili nadaljnje aktivnosti doseljevanja risov in nam omogočili izbor najboljših lokacij za izpuste doseljenih risov.

Poročili o genetskem in demografskem statusu sta na voljo v angleškem jeziku:

Zemljevid predvidenih teritorijev samic risa v Dinaridih. Okrog lokacij prepoznanih samic je 100 km2 ločitvenega območja.

Pobiranje risje dlake med sledenjem v snegu. Foto: LIFE Lynx