Utjecaj demografskog izvještaja na translokacije

Objavljeno - Apr 17, 2020


Prije dovođenja novih jedinki u dinarsku populaciju risa, provedeno je opsežno demografsko istraživanje na području Hrvatske, Slovenije i Italije. Više od 300 fotozamki bilo je aktivno na području rasprostranjenosti risa putem kojih je dobiven minimalni broj jedinki prisutnih u populaciji te njihova rasprostranjenost po spolu. Identificirana je 71 odrasla jedinka, od kojih je 16 ženki s mladuncima, izrazito važnih za demografski rast. Dinarska populacija risova seže od južne Like pa do talijanskih Alpa, uz najveću gustoću zabilježenu na sjevernom Velebitu, Gorskom kotaru i slovenskim Dinaridima. Zahvaljujući ovim podatcima moguće je precizno isplanirati osnaživanje dinarske populacije ispuštanjem jedinki iz stabilne karpatske populacije na demografski strateškim lokacijama.

Karta s pretpostavljenim teritorijem ženki risova u Dinaridima uz buffer od 100 km2.

 

Skupljanje dlake risa (genskog uzorka). Foto: LIFE Lynx