Premješteni risovi


Dobre vijesti iz Rumunjske

Dobre vijesti iz Rumunjske


Objavljeno - Jan 17, 2020

Rumunjska ekipa LIFE Lynx projekta je u Karpatima uhvatila prvog risa koji bi ove sezone trebao biti premješten i ispušten u Dinaride! Odrasli mužjak, 26 kg, sada se nalazi u karanteni gdje će provesti minimalno 30 dana. Nakon što se utvrdi da je jedinka u potpunosti zdrava, počinje planiranje prijevoza. Planirano mjesto ispuštanja za idućeg risa je upravo u Hrvatskoj, na području NP Paklenica, te smo izuzetno sretni podrškom koju smo...

Read More

Fotozamke od slovenskog projektnog tipa na Maloj Gori su zabilježile ove predivne fotografije risice Teje i njezinog mladunca. Još uvijek čekamo rezultate genske analize kako bi se otkrilo tko je drugi roditelj ovog mladunca.  

Read More
Doru na svom teritoriju

Doru na svom teritoriju


Objavljeno - Aug 27, 2019

Prošlo je gotovo 4 mjeseca od ispuštanja Dorua u Nacionalnom parku Risnjak. Doru se prvih tjedana kretao u blizini parka, da bi početkom lipnja prešao granicu i od tada boravi u Sloveniji. Zadržava se na području Javornik, na površini od oko 90 km2 te podatci s telemetrijske ogrlice upućuju da je tamo uspostavio svoj teritorij. Granicu teritorija čini autocesta Ljubljana – Kopar, koja je nema prijelaza za divlje životinje pa je tako i...

Read More
Naša prva ljubavna priča

Naša prva ljubavna priča


Objavljeno - Jul 22, 2019

Podatci s radiotelemetrijske ogrlice ukazuju da je Goru uspostavio teritorij na Maloj gori u Sloveniji. Na istom području živi ženka Teja, koju također pratimo pomoću ogrlice. Iznimno je zanimljivo da lokacije s njihovih ogrlica pokazuju da se Teja i Goru druže! Goru je na njen teritorij prvi puta došao 1. lipnja, odmah su se susreli te podatci s njihovih ogrlica pokazuju da su sljedeća tri dana proveli zajedno.  Njihovo sljedeće...

Read More
Goru i Doru u Sloveniji

Goru i Doru u Sloveniji


Objavljeno - Jun 25, 2019

Goru i Doru, prva dva risa ispuštena u sklopu LIFE Lynx projekta kako bi zaustavili izumiranje naše populacije risa, trenutno se nalaze u u Sloveniji. Oba risa su u prirodu ispuštena obilježena GPS ogrlicama, a na karti možete vidjeti lokacije njihova kretanja.   Iako je još uvijek prerano za donošenje sigurnih zaključaka, Goru (zelena linija na karti) se zadržava već neko vrijeme na području Male Gore (Ribnica), što bi moglo...

Read More
Novosti o risu Doru

Novosti o risu Doru


Objavljeno - May 24, 2019

Od ispuštanja risa Doru na livadi Lazac do danas, uspješno smo prikupili 52 lokacije zabilježene GPS ogrlicom. Doru se nekoliko dana nakon ispuštanja zadržao unutar granica NP Risnjak te se zatim zaputio u istraživanje šireg područja. Zahvaljujući gusto postavljenim lokacijama na području Platka, uspjeli smo pronaći Doruov plijen, jednogodišnju srnu, te postaviti fotozamke u nadi da ga zabilježimo kako se dolazi hraniti. Nakon...

Read More

Ispušteni prvi risovi za spas Dinarske populacije od izumiranja Nakon dugogodišnjeg truda i pripreme, rad LIFE Lynx tima urodio je izvrsnim rezultatima, a dinarska populacija risa postala je bogatija za dvije prekrasne jedinke risa. Početkom svibnja ispušteni su Goru i Doru, prvi risovi koji su preseljeni iz Rumunjske, kako bi osvježili gensku raznolikost dinarske populacije   Goru Goru je prvi ris koji je uhvaćen u sklopu...

Read More
Goru stigao u Sloveniju

Goru stigao u Sloveniju


Objavljeno - Apr 26, 2019

Ris Goru je danas stigao u Sloveniju! Slovenski partneri su pripremili karantensku nastambu u lovištu kojim gospodari lovačko društvo Loški Potok gdje će Goru provesti još neko vrijeme radi prilagodbe na novu okolinu prije ispuštanja. Kako je Slovenski lovački savez partner na projektu, iskorištena je mogućnost povedbe takozvanog “soft release” ispuštanja gdje jedinka određeno vrijeme boravi u kontroliranim uvjetima na...

Read More
Goru i Doru spremni za prijevoz!

Goru i Doru spremni za prijevoz!


Objavljeno - Apr 25, 2019

Ponovno smo testirali Gorua i Dorua na parvovirozu i ovaj put dobili negativan rezultat za tri uzorka od svakog risa! Doru je prebolio parvovirozu bez vidljivih simptoma te je sada njegov organizam stvorio doživotnu otpornostna ovu bolest. Goru nije bio pozitivan niti prvi put, ali smo ga zadržali u karanteni i ponovno testirali kako bismo se uvjerili da u vrijeme prvog testiranja nije bio u fazi inkubacije (fazi razvoja bolesti kada...

Read More
Dolazi nam prvi ris i tražimo mu ime!

Dolazi nam prvi ris i tražimo mu ime!


Objavljeno - Apr 2, 2019

Trenutak ispuštanja prvog od četiri risa koji će se u sklopu LIFE Lynx projekta naseliti u Hrvatsku sve je bliži. Risovi u Hrvatskoj su ugroženi zbog parenja u srodstvu, pa se naseljavanjem novih jedinki iz Karpata nastoji osigurati budućnost populacije. Ris koji je u Rumunjskoj uhvaćen 4.3., trenutačno boravi u karanteni, dok teku pripreme za njegovo ispuštanje u Nacionalnom parku Risnjak. Budući da još nije dobio ime, otvoreno je...

Read More
Uhvaćen drugi ris u Rumunjskoj

Uhvaćen drugi ris u Rumunjskoj


Objavljeno - Mar 4, 2019

Naši partneri iz udruge ABDC su postigli nevjerojatan uspjeh – u tjedan dana su uhvatili dva risa za naseljavanje u Hrvatsku i Sloveniju! Kako je cilj LIFE Lynx projekta spasiti dinarsku populaciju risa od izumiranja naseljavanjem novih jedinki koje će “osvježiti krv” te tako povećati gensku raznolikost naše populacije, ovo je prvi veliki korak ka ostvarenju tog cilja. Već ste upoznali risa nazvanog “Goru” koji...

Read More