E.2 Sudjelovanje lovaca

Objavljeno - Aug 8, 2018


Sudjelovanje lovaca kao partnera

Cjelokupni cilj ove akcije je osigurati aktivno sudjelovanje lovaca kroz razvoj projekta, pogotovo unutar akcija gdje su direktno uključeni. Provoditi će se edukacija među lovcima o ekologiji, biologiji i očuvanju risa te će se isticati vrijednost uloge lovaca kao ključnih dionika u LIFE Ris projektu. Događaji i okupljanja će se organizirati u tri države i trajati će do kraja projekta.

Projektni dokumenti

Predavanja:

Press conferences:

Povezane vijesti

Šumska ljepotica Štirovača u srcu Velebita bogatija je za novog stanovnika! U subotu ujutro ris Pino ispušten je na graničnom
Danas je u Loškom Potoku ispušten ris Boris. Boris je iz Rumunjske u Sloveniju dovezen 30.travnja te zadržan u karantenskoj
Snimke susreta medvjeda i risa su iznimno rijetke i velika su vrijednost istraživačima. Medvjedi su najdominantniji strvinari u Europi, a
Europski dan Natura 2000 obilježava se 21. svibnja, na dan kada su 1992. godine odobreni Europska direktiva o staništima i