E.2 Sudjelovanje lovaca

Objavljeno - Aug 8, 2018


Sudjelovanje lovaca kao partnera

Cjelokupni cilj ove akcije je osigurati aktivno sudjelovanje lovaca kroz razvoj projekta, pogotovo unutar akcija gdje su direktno uključeni. Provoditi će se edukacija među lovcima o ekologiji, biologiji i očuvanju risa te će se isticati vrijednost uloge lovaca kao ključnih dionika u LIFE Ris projektu. Događaji i okupljanja će se organizirati u tri države i trajati će do kraja projekta.

Projektni dokumenti

Predavanja:

Press conferences:

Povezane vijesti

Dva nova risa - ženka Aida i mužjak Zois stigli su iz Rumunjske u Gorenjsku regiju u Sloveniji! Risove je prevezao
Više od 500 slovenskih lovaca sudjelovalo je u imenovanju rumunjskog risa koji će biti pušten u Gorenjskoj, u Sloveniji. Lovci
Važan korak koji nas očekuje u 2021. godini u sklopu LIFE Lynx projekta je stvoriti veznu populaciju risa u slovenskim
U razdoblju 2019.-2020. godine ispušteno je sedam karpatskih risova u sklopu LIFE Lynx projekta na području Dinarida s ciljem spašavanja