Novosti


FACE je najveće europsko predstavničko udruženje lovaca iz svijeta te jedno od najvećih civilnih udruženja Eurposke unije. FACE, kao neprofitna nevladina udruga, predstavlja interese 7 milijuna lovaca iz cijele Europe. FACE je uputio pismo podrške LIFE Lynx projektu u njegovom nastojanju osnaživanja populacije risa na području Dinarida i JI Alpa. Euroazijski ris (Lynx lynx) je jedna od najugroženijih zvijeri na području europskog...

Read More
Goru i Doru u Sloveniji

Goru i Doru u Sloveniji


Objavljeno - Jun 25, 2019

Goru i Doru, prva dva risa ispuštena u sklopu LIFE Lynx projekta kako bi zaustavili izumiranje naše populacije risa, trenutno se nalaze u u Sloveniji. Oba risa su u prirodu ispuštena obilježena GPS ogrlicama, a na karti možete vidjeti lokacije njihova kretanja.   Iako je još uvijek prerano za donošenje sigurnih zaključaka, Goru (zelena linija na karti) se zadržava već neko vrijeme na području Male Gore (Ribnica), što bi moglo...

Read More

Međunarodni dan risa u ZOO vrtu


Objavljeno - Jun 11, 2019

U subotu 8.6.2018. godine zagrebački ZOO vrt proslavio je 94. rođendan te ujedno obilježio Međunarodni dan risa u suradnji s Veterinarskim fakultetom, udrugom BIOM i WWF. Posjetitelji vrta su kod risje nastambe imali priliku saznati više o biologiji i razlogu ugroženosti populacije na području Dinarida. Također, predstavljena je istraživačka oprema i metodologija praćenja populacije risa te tehnike prepoznavanja jedinki na temelju...

Read More
Regionalni plan repopulacije risa

Regionalni plan repopulacije risa


Objavljeno - Jun 3, 2019

U okviru A.4 akcije, pripremili smo dvije verzije Regionalnog plana repopulacije risa, jednu na hrvatskom i jednu na slovenskom jeziku. Glavna razlika u pripremi planova jest metoda ispuštanja risova. Slovenija koristi takozvanu “soft release” metodu gdje ris provodi dodatno vrijeme u nastambi u Sloveniji prije samog ispuštanja, dok u Hrvatskoj se risovi ispuštaju netom nakon prijevoza iz rumunjske karantene što se naziva...

Read More
Novosti o risu Doru

Novosti o risu Doru


Objavljeno - May 24, 2019

Od ispuštanja risa Doru na livadi Lazac do danas, uspješno smo prikupili 52 lokacije zabilježene GPS ogrlicom. Doru se nekoliko dana nakon ispuštanja zadržao unutar granica NP Risnjak te se zatim zaputio u istraživanje šireg područja. Zahvaljujući gusto postavljenim lokacijama na području Platka, uspjeli smo pronaći Doruov plijen, jednogodišnju srnu, te postaviti fotozamke u nadi da ga zabilježimo kako se dolazi hraniti. Nakon...

Read More

Ispušteni prvi risovi za spas Dinarske populacije od izumiranja Nakon dugogodišnjeg truda i pripreme, rad LIFE Lynx tima urodio je izvrsnim rezultatima, a dinarska populacija risa postala je bogatija za dvije prekrasne jedinke risa. Početkom svibnja ispušteni su Goru i Doru, prvi risovi koji su preseljeni iz Rumunjske, kako bi osvježili gensku raznolikost dinarske populacije   Goru Goru je prvi ris koji je uhvaćen u sklopu...

Read More
Goru stigao u Sloveniju

Goru stigao u Sloveniju


Objavljeno - Apr 26, 2019

Ris Goru je danas stigao u Sloveniju! Slovenski partneri su pripremili karantensku nastambu u lovištu kojim gospodari lovačko društvo Loški Potok gdje će Goru provesti još neko vrijeme radi prilagodbe na novu okolinu prije ispuštanja. Kako je Slovenski lovački savez partner na projektu, iskorištena je mogućnost povedbe takozvanog “soft release” ispuštanja gdje jedinka određeno vrijeme boravi u kontroliranim uvjetima na...

Read More
Goru i Doru spremni za prijevoz!

Goru i Doru spremni za prijevoz!


Objavljeno - Apr 25, 2019

Ponovno smo testirali Gorua i Dorua na parvovirozu i ovaj put dobili negativan rezultat za tri uzorka od svakog risa! Doru je prebolio parvovirozu bez vidljivih simptoma te je sada njegov organizam stvorio doživotnu otpornostna ovu bolest. Goru nije bio pozitivan niti prvi put, ali smo ga zadržali u karanteni i ponovno testirali kako bismo se uvjerili da u vrijeme prvog testiranja nije bio u fazi inkubacije (fazi razvoja bolesti kada...

Read More
Vijest o ispuštanju Dorua

Vijest o ispuštanju Dorua


Objavljeno - Apr 12, 2019

Uzbuđenja nikad dosta! Posljednjih dana LIFE Lynx tim je bio u potpunosti posvećen organizaciji Doruovog transporta iz Rumunjske i njegovom ispuštanju na području NP Risnjak. Iako je ispuštanje bilo predviđeno za subotu 13. travnja, došlo je do promjene plana. Naime, zadnji pristigli nalazi ukazali su da je Doru zaražen parvovirozom. No, razloga za brigu nema jer Doru ne pokazuje simptome bolesti, redovito uzima hranu i normalno se...

Read More
Ime mu je Doru!

Ime mu je Doru!


Objavljeno - Apr 5, 2019

Ris koji će se ubrzo ispustiti u Hrvatsku je napokon dobio svoje ime! Većinom glasova na anketi koju smo objavili na našoj web stranici i društvenim mrežama, odabran je prijedlog Doru. Doru na rumunjskom znači POTREBAN, što ovaj ris za hrvatsku populaciju svakako jest. Ime Doru predloženo je kao iskaz zahvalnosti rumunjskim suradnicima i stručnjacima koji kroz ovaj projekt doniraju risa za osnaživanje hrvatske populacije risa. Ovim...

Read More
Dolazi nam prvi ris i tražimo mu ime!

Dolazi nam prvi ris i tražimo mu ime!


Objavljeno - Apr 2, 2019

Trenutak ispuštanja prvog od četiri risa koji će se u sklopu LIFE Lynx projekta naseliti u Hrvatsku sve je bliži. Risovi u Hrvatskoj su ugroženi zbog parenja u srodstvu, pa se naseljavanjem novih jedinki iz Karpata nastoji osigurati budućnost populacije. Ris koji je u Rumunjskoj uhvaćen 4.3., trenutačno boravi u karanteni, dok teku pripreme za njegovo ispuštanje u Nacionalnom parku Risnjak. Budući da još nije dobio ime, otvoreno je...

Read More