Sufinancijeri


Ministarstvo zaštite okoliša i prostora (MOP)

Strateški važne smjernice Ministarstva zaštite okoliša i prostora imaju za cilj sprečavanje ili ublažavanje štetnih utjecaja koji predstavljaju prijetnju održivom razvoju. Odluka o Nacionalnom programu zaštite okoliša donosi sljedeća ključna područja: klimatske promjene, priroda i biološka raznolikost, kvaliteta života te otpad i industrijsko zagađenje.

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

Uloga Fonda je da svojim sredstvima i stručnim radom na projektima daje doprinos ostvarivanju ciljeva postavljenih strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske. Suradnjom s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode, Državnim zavodom za zaštitu prirode, parkovima prirode i drugim javnim ustanovama, te međusektorskom suradnjom i uključivanjem lokalne i regionalne razine u rješavanje sektorskih problema, Fond podupire projekata i aktivnosti koje su usmjerene prema ciljanim istraživanjima, praćenju stanja prirode, očuvanju prirodnih vrijednosti, učinkovitom upravljanju prirodom te upotrebi kvalitetnih rješenja po zaštitu prirode.

Euronatur

Euronatur is an internationally active nature conservation foundation that helps conserve our European natural heritage in all its diversity and to protect precious natural and ecologically valuable traditionally cultivated landscapes in Europe.

 

 

Office for cooperation with NGOs Government of the Republic of Croatia

Government Office for Cooperation with NGOs was founded by the Regulation on Government Office for Cooperation with NGOs in 1998 with the aim of performing expert work in the domain of the Croatian Government with regards to creating conditions for cooperation and partnership with non-governmental, non-profit sector, especially with associations in the Republic of Croatia.

Ministarstvo okoliša Republike Slovačke 

Ministarstvo okoliša Republike Slovačke središnje je tijelo slovačke državne uprave za stvaranje i očuvanje okoliša. Ministarstvo je osnovano Zakonom br. 96/1990 Zbirke zakona pod izvornim nazivom Slovačko povjerenstvo za okoliš. Zakonom br. 453/1992 Zbornik zakona preimenovan je u današnji naziv.

WWF

WWF (World Wide Fund For Nature) osnovan je u Švicarskoj 1961. godine i trenutačno je najveća neovisna privatna organizacija za zaštitu prirode i okoliša na svijetu. Misija WWF-a je očuvanje prirode, smanjivanje čovjekovog utjecaja na bioraznolikost te gradnja budućnosti u kojoj ljudi žive u skladu s prirodom.