C.6 Geo-baza za monitoring

Objavljeno - Aug 8, 2018


Geo-baza za praćenje razine populacije, dostupna na Internetu

Učinkovito prekogranično upravljanje risjom populacijom je nemoguće bez razvoja pouzdane baze podataka. Geo baza podataka razvijena tijekom trajanja projekta, omogućiti će jednostavno korištenje te brz pristup međunarodno prikupljenim informacijama o stanju populacije. Navedena baza će biti glavna platforma za razmjenu podataka među državama koje dijele risju populaciju te njome upravljaju. Putem interaktivnog kartografskog prikaza, biti će omogućena brza vizualizacija obrađenih podataka sa fotozamki, analize genskog materijala, podataka o mortalitetu te telemetrijskih podataka.

Povezane vijesti

No post found