A.5 Planovi upravljanj

Objavljeno - Aug 8, 2018


Planovi upravljanja za  Sloveniju, Hrvatsku i Italiju

Nedostatak odgovarajućeg plana upravljanja kao odgovor na pad dinarske populacije risa stvara veliku prijetnju populaciji.

Prvi korak unutar ove akcije jest priprema Zajedničkih smjernica za upravljanje dinarskom i jugoistočnom alpskom populacijom. Navedeni dokument će služiti kao temelj za izradu planova upravljanja na razini država te će biti osnovan na Smjernicama za upravljanje populacijama velikih zvijeri u Europi, koji je pripremila Europska inicijativa za velike zvijeri te je bila prihvaćena od strane Europske komisije 2008. godine.

Drugi korak jest izrada operativnih dokumenata za države koje dijele dinarsku i JI alpsku populaciju risa. Svaka država će izraditi svoje dokumente sukladno trenutnom statusu upravljanja i zakonodavstvu. Za Sloveniju će se izraditi novi Akcijski plan za risa; za Italiju će biti izrađen unutarregionalni plan upravljanja risom; za Hrvatsku će stručna studija poslužiti kao temelj za kasniju reviziju Plana upravljanja risom u Hrvatskoj.

Project outputs

Povezane vijesti

Hrvatska ima novi Plan upravljanja risom

Stručna podloga za Plan upravljanja risom s akcijskim planom izrađena je davne 2019. godine u sklopu projekta „Izrada prijedloga planova ...

Novi nacionalni program praćenja risa u Hrvatskoj

Od prosinca 2021. godine, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u partnerstvu s tvrtkom Geonatura d.o.o., je sudjelovao u provedbi usluge ...

Smjernice za zbrinjavanje risova siročadi u Hrvatskoj

U proteklih 20 godina u Hrvatskoj je pronađeno sedam risova siročadi, dok su četiri od tih životinja pronađene u posljednjih ...

Zajedničke smjernice za upravljanje risom na razini populacije Dinaric – SE Alpine

Nedostatak koherentnog odgovora upravljanja na smanjenje populacije dinarskog risa prepoznat je kao jedan od glavnih prijetnji populaciji. Kako projekt LIFE ...