A.5 Planovi upravljanj

Objavljeno - Aug 8, 2018


Planovi upravljanja za  Sloveniju, Hrvatsku i Italiju

Nedostatak odgovarajućeg plana upravljanja kao odgovor na pad dinarske populacije risa stvara veliku prijetnju populaciji.

Prvi korak unutar ove akcije jest priprema Zajedničkih smjernica za upravljanje dinarskom i jugoistočnom alpskom populacijom. Navedeni dokument će služiti kao temelj za izradu planova upravljanja na razini država te će biti osnovan na Smjernicama za upravljanje populacijama velikih zvijeri u Europi, koji je pripremila Europska inicijativa za velike zvijeri te je bila prihvaćena od strane Europske komisije 2008. godine.

Drugi korak jest izrada operativnih dokumenata za države koje dijele dinarsku i JI alpsku populaciju risa. Svaka država će izraditi svoje dokumente sukladno trenutnom statusu upravljanja i zakonodavstvu. Za Sloveniju će se izraditi novi Akcijski plan za risa; za Italiju će biti izrađen unutarregionalni plan upravljanja risom; za Hrvatsku će stručna studija poslužiti kao temelj za kasniju reviziju Plana upravljanja risom u Hrvatskoj.

Povezane vijesti

No posts found.