Smjernice za zbrinjavanje risova siročadi u Hrvatskoj

Objavljeno - Jun 2, 2023


U proteklih 20 godina u Hrvatskoj je pronađeno sedam risova siročadi, dok su četiri od tih životinja pronađene u posljednjih pet godina. Iskustvo s tim životinjama pokazalo nam je da u Hrvatskoj nedostaju odgovarajući protokoli za zbrinjavanje siročadi risova, pa smo iskoristili priliku da u okviru projekta LIFE Lynx pripremimo Smjernice za zbrinjavanje risova siročadi u Hrvatskoj, iako ovaj dokument izvorno nije bio planiran u prijedlogu projekta.

Smjernice se temelje na znanstvenoj publikaciji o upravljanju s 321 risom siročetom u Europi u razdoblju 1975. – 2022. (Molinari et al., u tisku) i znanstvenim publikacijama o upravljanju risovima siročadima u Švicarskoj (Borel et al., 2022.). Također, uzete su u obzir lokalne okolnosti i iskustvo, a prvi nacrt Smjernica pripremio je hrvatski dio projektnog tima. Potom smo 23. svibnja 2023. organizirali radionicu koja je okupila stručnjake za rehabilitaciju divljih životinja, stručnjake za upravljanje risovima, predstavnike Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te predstavnike Zoološkog vrta Grada Zagreba. Tijekom radionice izrađeni su detaljni protokoli koji opisuju svaki korak radnji koje treba poduzeti nakon dobivanja informacije o mogućem risovom siročetu. Svi su se sudionici složili da Hrvatska ima odgovarajuće uvjete samo za kratkotrajno liječenje risova siročadi, a ukoliko je potrebna duža rehabilitacija treba je organizirati u suradnji s europskim institucijama koje imaju iskustva u rehabilitaciji risova siročadi.

Ministarstvo nadležno za zaštićene vrste će se pri donošenju konačne odluke o upravljanju risovom siročadi pridržavati ovih Smjernica, pa je ovaj dokument još jedan korak prema kvalitetnijem upravljanju populacijom dinarskog risa.