Markirališta


Tijekom šetnje u prirodi, vjerojatno ćete primijetiti više od jednog tipa izmeta zvijeri, poput lisice, kune i sivog vuka. Iako često izgleda kao da se slučajno tamo nalazi, vjerojatno su to mjesto i pozicija bili isplanirani kako bi poslali jasnu poruku drugim jedinkama iste vrste. Kao i mnoge druge vrste zvijeri, risovi se oslanjaju na markiranje mirisom pri označavanju teritorija.

Mužjaci brane teritorij od drugih mužjaka, a ženke brane teritorij od drugih ženki. Mužjaci zauzimaju veći teritorij koji se preklapa s teritorijima ženki, te koji varira veličinom od 50 km2 do 450 km2.

Markiranje mirisom risovima služi za markiranje teritorija ali i kao pozivnica za partnere. Tipično markiranje mužjaka i ženki počinje njuškanjem, nastavlja s dodirivanjem obraza, brade, glave i vrata, pa završava špricanjem urina. Mužjaci su češći posjetitelji markirališta, a i markiraju više nego ženke.

Istraživanja u Sloveniji pokazala su da risovi za markiranje odabiru predmete koji bi trebali bolje sačuvati miris, poput mladih grmova borovice, te izbjegavaju kamenite padine jer su izloženiji oborinama. Također će odabrati predmete koji su otprilike njihove vlastite veličine kao i predmete na ravnoj cesti, uglavnom markirajući okolicu svojih puteva i okomite stijene prekrivene mahovinom. Učestalost markiranja povećava se približavanjem sezone parenja u ranom proljeću, a markirališta se pretežito nalaze na granicama teritorija.

 

Ljudska infrastruktura poput šumskih cesta, napuštenih štala, skloništa i sličnih objekata također se koriste kao markirališta. Mogu se vidjeti tragovi ogrebotina, koji isto služe kao poruka.

ZANIMLJIVO: Pripremili smo poseban Vodič za skupljanje uzoraka izmeta, urina ili kose za genetsku analizu. Kliknite ovdje da bise ga vidjeli.