Uloga lovaca


Stavovi slovenske javnosti prema risu

Stavovi slovenske javnosti prema risu


Objavljeno - Jan 18, 2022

Preživljavanje velikih zvijeri uvelike ovisi o uspješnom suživotu s ljudima, pa je poznavanje stavova dionika od velike važnosti za očuvanje velikih zvijeri. Početkom LIFE Lynx projekta provedeno je istraživanje javnog mnijenja među lokalnim stanovništvom, lovcima i uzgajivačima, koje je ponovljeno 2021. godine. Rezultati ankete pokazuju da ispitanici, posebice lovci i šira javnost, imaju pozitivan stav prema risu, zalažu se za...

Read More

Nakon što nas je prošle godine zauvijek napustio Ludvik Kunc, početkom ove godine nas je napustio I njegov prijatelj I izniman čovjek, stručnjak za risove Štefan Zatroch. Jakub Kubala, član slovačkog LIFE Lynx tima ovim riječima piše o gospodinu Zatrochu: Bila mi je velika čast biti dio njegove životne priče, koja je lijepo zabilježena u dokumentarnom filmu Lovačke priče – Hvatači risova Njegovi napori i rad tijekom duge 33...

Read More

Ove jeseni smo po prvi put postavili fotozamke za praćenje risova na područje slovenskih Alpi, gdje je uspostavljena vezna populacija risova. Zajedno sa lokalnim lovcima iz pet lovačkih društava postavili smo fotozamke na 20 različitih lokacija u tri državna lovišta koja se nalaze unutar NP Triglav. Kako se Alpe u mnogim aspektima razlikuju od Dinarida bio je pravi izazov pronaći pogodne lokacije za postavljanje fotozamki. Srećom,...

Read More
In memoriam Maks Konečnik (1927–2021)

In memoriam Maks Konečnik (1927–2021)


Objavljeno - Nov 23, 2021

Maks Konečnik, profesionalni lovac i šumar, bio je usko povezan s risom. Tijekom službe u državnom lovištu Rog u Kočevju bio je jedan od ključnih osoba za ponovno dovođenje risa u Sloveniju 1973. godine. Zajedno sa suprugom Cilkom brinuli su o šest risova, koji su prije puštanja u prirodu bili smješteni u karantenskom ograđenom prostoru. Ponovno uvođenje risa u Sloveniju 70ih godina i danas se smatra jednim od najuspješnijih pokušaja...

Read More

U Sloveniji je počela nova sezona praćenja životinja putem fotozamki. 51 lovačkih društava I 6 državnih lovišta sudjeluju u ovogodišnjem praćenju naše risje populacije te smo zajedno sa lokalnim lovcima fotozamke postavili na ukupno 150 lokacija. Svaka godina ima svoje izazove; iako nam je već poznat popriličan broj lokacija na kojima se kreću risovi, svake godine izabiremo nove na kojima postavljamo fotozamke. Stoga se uvijek...

Read More

Projektni LIFE Lynx partneri iz svih zemalja se sastaju otprilike dva puta godišnje kako bi ocijenili dosadašnji rad i pripremili temelje za buduće aktivnosti. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije, članovi tima su se prvi put nakon godine dana sastali uživo u Rumunjskoj. Nakon sastanka, partneri iz ACDB-a su organizirali dvodnevan posjet Karpatima i lokacijama na kojima se hvataju jedinke risova za premještanje u Dinaride. Također,...

Read More

LIFE Lynx projektni tim kontinuirano prati kretanje pet risova ispuštenih u slovenske Alpe u svibnju. Posljednji podatci s njihovih telemetrijskih ogrlica otkrivaju kako se Zois i Aida zadržavaju na području Jelovice dok se Tris, Julija i Lenka aktivnije kreću i istražuju Nacionalni park Triglav i visoravni Pokljuke. Slovenski istraživači su provjerili situaciju na terenu te utvrdili kako svi risovi uspješno hvataju svoj plijen. Prema...

Read More

Prije otprilike dva tjedna smo na području Bohinjskih planina ispustili risji par Aidu i Zoisa. U ovom kratkom videu saželi smo neke od dojmova sa ispuštanja. Risovi sada istražuju svoj novi dom. Prvi podaci o njihovom kretanju govore kako su ostali zajedno na području...

Read More

Nacionalni park Triglav danas je dobio tri nova stanovnika – Euroazijske risove. Lenka i Julija su ženke stigle iz slovačkih Karpata, dok je mužjak Tris stigao iz Rumunjske. Svo troje imaju važnu ulogu u stvaranju nove jezgre risova u jugoistočnim Alpama koja će podizati gensku raznolikost naše dinarske populacije i omogućiti dugoročni opstanak risova na našem području. Lenku su imenovali slovački kolege, dok je Trisovo ime...

Read More

Prva dva risa uhvaćena u rumunjskim Karpatima u 2021. godini danas su ispuštena u Gorenjskoj regiji u Sloveniji! Mužjaka Zoisa i ženku Aidu čeka važan zadatak stvaranja nove jezgre risova u jugoistočnim Alpama koja će omogućiti prirodni protok gena i osigurati dugoročan opstanak risa na našim prostorima. Premještanje risova u Gorenjsku regiju u Sloveniji je veliki izazov za LIFE Lynx projekt s obzirom da teritorijalne jedinke nisu...

Read More

U subotnje sunčano jutro, dvije odrasle risovice – Lenka i Julija, stigle su iz slovačkih Karpata u Sloveniju te su se pridružile Trisu u privremenoj nastambi na Pokljuki. Nakon kratke prilagodbe na novu okolinu, sve tri jedinke biti će zajedno ispuštene u prirodu. Risovice su dočekali djelatnici Nacionalnog parka Triglav i članovi projekta, a dojmove sa njihovog dolaska možete vidjeti u nastavku.  

Read More