Zapojenie sa poľovníkov


Približne dvakrát do roka sa stretne celý projektový tím LIFE Lynx, aby vyhodnotil doterajšiu prácu a pripravil plány do budúcna. Po viac ako roku sa členovia tímu stretli osobne a prvýkrát v Rumunsku. Po stretnutí zorganizovali partneri z ACDB dvojdňové exkurzie po Karpatoch, kde členovia tímu navštívili najlepšie miesto na odchyt rysa v Rumunsku, stretli sa s miestnymi poľovníkmi, navštívili horskú pastvinu a ako čerešničku na...

Read More

Projektový tím LIFE Lynx pozorne monitoruje, ako päť rysov translokovaných do juhovýchodných Álp v Slovinsku skúma svoje nové prostredie. Podľa posledných údajov z ich telemetrických obojkov sa Zois a Aida zdržiavali v širšej oblasti Jelovica, zatiaľ čo Tris, Julija a Lenka skúmajú národný park Triglav a ďalšie časti plošiny Pokljuka. Skontrolovali sme tiež situáciu v teréne a zistili sme, že všetky translokované rysy sú úspešné pri...

Read More

Približne pred dvoma týždňami bol v lesoch Bohinjských vrchov vypustený pár rysov, Zois a Aida. V tomto krátkom videoklipe zachytávame niektoré vyjadrenia poľovníkov, ďalších lokálnych obyvateľov a členov projektového tímu LIFE Lynx. Rysy teraz skúmajú svoj nový domov. Prvé údaje, ktoré sme dostali z ich telemetrických obojkov ukazujú, že zostali spolu na náhornej plošine...

Read More

Národný park Triglav dnes získal troch nových obyvateľov, rysa ostrovida. Lenka a Julija pochádzajú zo Slovenska a Tris z Rumunska, všetci s misiou zachrániť dinársko – juhovýchodnú aplpskú populáciu pred jej vyhynutím. Mená dvoch rysov sú úzko spojené s národným parkom Triglav. Rys Tris bol pomenovaný ako kombinácia mien Triglav (najvyššia slovinská hora) a rys (po slovinsky „ris“). Samica Julija svoje meno dostala po Julských...

Read More

Dnes boli z karanténnej stanice v regióne Gorenjska (severozápadný región Slovinska) vypustené prvé dva rysy, ktoré dostali meno Zois a Aida. Spolu bolo v rámci projektu LIFE Lynx v dinársko – juhovýchodnej alpskej populácii rysa vypustených už deväť rysov. V stredu 28. apríla budú v národnom parku Triglav vypustené ďalšie tri. Translokácia rysov do oblasti Gorenjska bolo pre projekt LIFE Lynx veľkou výzvou, pretože od začiatku 20....

Read More

Za slnečného sobotného rána získala karanténna stanica na náhornej plošine Pokljuka ďalších dvoch obyvateľov. Lenka a Julija, dve dospelé slovenské samice rysov sa pripojili k rysovi Tris v karanténnych výbehoch. Po krátkej dobe aklimatizácie budú všetky tri rysy vypustené do prírody. Strážcovia národného parku Triglav a pracovníci projektu privítali nové rysy a tu sú niektoré momentky z ich príchodu....

Read More

Minulý týždeň pricestovali ďalšie dva rysy z Rumunska do Gorenjska (Slovinsko). Pár rysov Zois a Aida sa teraz prispôsobujú svojmu novému prostrediu v karanténnom výbehu na náhornej plošine Jelovica. Reakcie lokálnych poľovníkov, starostu Bohinja a koordinátora projektu LIFE Lynx boli zachytené na kameru a zdieľame ich s vami v tomto...

Read More

Dve nové rysy – samica Aida a samec Zois pricestovali z Rumunska do Gorenjskej túto sobotu 17. apríla. Transport rysa vykonal skúsený tím zo ZOO Ľubľana a členov SFS. Cesta prebehla bez problémov a rysy sa už usadili v dočasnom dome na náhornej plošine Jelovica, kde budú vypustení do prírody. Zatiaľ čo sa rysy prispôsobujú svojmu novému prostrediu, postarajú sa o nich miestni poľovníci z Loveckého klubu Nomenj-Gorjuše. Pretože...

Read More
Samec rysa odchytený na Slovensku

Samec rysa odchytený na Slovensku


Posted - mar 8, 2021

Po ukončení deterministického monitoringu s fotopascami na území Volovských vrchov sa dňa 25.2.2021 sa v spolupráci s Lesmi SR (Lesný závod Rimavská Sobota a Lesná správa Klenovec) a Štátnou ochranou prírody (správy NP Muránska planina a CHKO Cerová vrhovina), podarilo slovenskému tímu LIFE Lynx vo Veporských vrchoch odchytiť dospelého samca rysa ostrovida. Samec vo veku troch rokov absolvoval zdravotnú prehliadku a bez akýchkoľvek...

Read More

We have prepared the first annual report on the progress of reinforcement process and genetic status of the Dinaric SE-Alpine lynx population in lynx-monitoring year 2019-2020. Importantly, the report includes data collected through other funding schemes, which improved out knowledge about the lynx population. We have surveyed roughly 10.600 km2 with camera traps, which were set up at 348 different locations and identified at least...

Read More
Maks odišiel do lesov Snežinka

Maks odišiel do lesov Snežinka


Posted - jún 23, 2020

V tento krásny letný deň sme urobili ďalší veľký krok na záchranu dinársko-juhovýchodnej alpskej populácie rysa pred vyhynutím. Slovinskí poľovníci projektový tím LIFE Lynx a ďalší, ktorí sa zúčastňujú na projekte, boli svedkami vypustenia rysa do prírody. Maks je štvrtý rys vypustený v Slovinsku po samcoch Goru, Catalinovi a Borisovi. V Chorvátsku už boli vypustení traja rysi, Doru, Alojzije a Pino. Maks je prvý rys, ktorý bol...

Read More