Úspešný záver odchytov rysov pre projekt LIFE Lynx v Slovenských Karpatoch

Posted - mar 28, 2023


V polovici marca 2023 sa vo Volovských vrchoch podarilo slovenskému tímu projektu LIFE Lynx z Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s partnermi z Lesnej správy Betliar (Odštepný závod Rožňava, LESY SR), Národnej zoologickej záhrady Bojnice a správy NP Slovenský kras podarilo odchytiť dospelú samicu rysa (okolo 5 rokov). Toto zviera bolo zároveň posledným odchyteným rysom na Slovensku z dôvodu translokácie a záchrany dinárskej-juhovýchodnej alpskej populácie rysa v projekte LIFE Lynx. Samica bola následne umiestnená do karantény v Národnej Zoo Bojnice z ktorej bude translokovaná a vypustená v Dinárskom pohori.

Imobilizácia samice v rámci odchytovej lokality. Foto: Attila Ambrúš

Z videozáznamov získaných v blízkosti odchytového sklopca bolo veľmi zaujímavé porovnať rozdielne prístupy oboch pohlaví k prítomnosti odchytového zariadenia. Samica prejavuje výrazne vyššiu mieru opatrnosti, čo následne komplikuje ich odchyt.

Jakub Kubala, z TUZVO: Priatelia, bol to pre nás veľmi zaujímavý príbeh a cesta, za ktorú ďakujeme celému tímu LIFE Lynx, ako aj všetkým partnerom, kolegom a priateľom. Bolo nám cťou pokračovať v príbehu našich predkov a pomôcť tak zachovaniu rysa tak na národnej ako aj európskej úrovni. Všetkým veľká a úprimná vďaka!