C.9 Ochrana hospodárskych zvierat

Posted - nov 30, 2018


Ochrana hospodárskych zvierat

Hlavným cieľom tohto opatrenia je ochrana hospodárskych zvierat pred útokmi rysov a aj predchádzanie usmrcovania hospodárskych zvierat. Týmto sa budeme zaoberať potenciálnou hrozbou pre rysa – negatívnymi postojmi členov miestnej komunity, najmä poľnohospodárov, ktoré môžu byť vyvolané usmrcovaním hospodárskych zvierat.

Vzniku škôd budeme predchádzať inštaláciou vysokých elektrických pletív. Tieto ploty sa dočasne použijú počas obdobia pasenia a odložia po ukončení tejto sezóny. Sady elektrických pletív budú darované chovateľom hospodárskych zvierat, ktorí môžu mať škody a budú sa používať aj ako preventívne opatrenia v oblastiach s vysokou pravdepodobnosťou útokov rysa. Elektrické ploty sú preukázateľne vysoko účinné pri prevencii útokov veľkých šeliem na hospodárske zvieratá a sú jedným z najpraktickejších opatrení pre predchádzanie škodám. Zariadenie sa musí používať správne, preto budeme sledovať používanie realizovaných opatrení v teréne a radiť hospodárom o tom, ako zlepšiť ich používanie.

Budeme tiež úzko spolupracovať s inšpektormi škôd Slovinskej lesnej služby, ktorí posudzujú škody, a inštruovať ich, ako inštalovať, udržiavať a monitorovať používanie elektrických pletív. Aktivity sa budú realizovať v Slovinsku a Taliansku.

Project outputs

Súvisiace novinky

No post found