E: Zvyšovanie Povedomia Verejnosti a Šírenie Výsledkov


Tento týždeň bola v Zadare zorganizovaná najväčšia európska konferencia, ktorú hostila najstaršia Chorvátska univerzita, a na ktorej sa zišlo viac ako 150 vedcov a odborníkov venujúcich sa výskumu a ochrane rysa. Konferenciu organizovala Veterinárna fakulta Univerzity v Záhrebe v spolupráci so združením BIOM. V úvode účastníkov srdečne privítal profesor Ph.D. Josip Faričić, rektor Zadarskej univerzity, ku ktorému sa pridali Rok Černe,...

Read More

Podpora posilňovania populácie rysa a dlhodobej ochrany prostredníctvom lokálnych poradných skupín V rámci tohto multidisciplinárneho a komplexného projektu sa snažíme vybudovať a udržiavať verejnú podporu pre obnovu populácie rysa a jeho dlhodobú ochranu tým, že sa zabezpečí včasná a trvalá účasť verejnosti na projektových aktivitách. Kľúčové zainteresované strany, ako sú poľovníci, poľnohospodári, predstavitelia obcí a...

Read More

E.2 Účasť poľovníkov


Posted - nov 30, 2018

Účasť poľovníkov prostredníctvom partnerstiev Všeobecným cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie aktívnej účasti poľovníkov počas vývoja projektu, najmä v aktivitách v ktorých sú priamo zainteresovaní. Budeme vzdelávať poľovníkov o ekológii, biológii a ochrane rysa, ako aj podporovať a oceňovať úlohu poľovníkov ako kľúčových partnerov v projekte LIFE Lynx, na udržanie dlhodobého návratu rysa. Poľovníci sa budú vzdelávať a priebežne...

Read More

E.3 Dokumentárne filmy


Posted - nov 30, 2018

Séria dokumentárnych filmov: Úloha poľovníkov ako ochrancov prírody, Posilnenie rysa, a krátke videoklipy o projektových aktivitách  Vyprodukujeme dvojdielny dokumentárny film zameraný na zapojenie poľovníkov v rámci historických reštitúcií v 70. rokoch (Časť I) a príbeh ich úlohy a úlohy ostatných príjemcov a zainteresovaných strán v súčasnom úsilí o posilnenie (Časť II). Celkovými cieľmi dvojdielneho filmu sú: 1) preskúmanie...

Read More

Cielená vzdelávacia kampaň o ochrane rysa prostredníctvom aktívnej účasti lokálnych škôl Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť povedomie o ochrane rysa medzi mladšími generáciami a školskými učiteľmi. Učiteľom budú ponúknuté vzdelávacie semináre, v ktorých budú mať školské pomôcky k problematike ochrany rysa. Tým, že im poskytneme zaujímavé a aktuálne informácie o rysoch, povzbudíme ich k tomu, aby používali projektové pomôcky a nástroje...

Read More

Aktívna angažovanosť zainteresovaných strán a cieľových skupín prostredníctvom prispôsobených podujatí, osobnej komunikácie a vytváranie spolupráce (sietí) Pre dlhodobú akceptáciu rysa je dôležité získať a udržiavať podporu najdôležitejších zainteresovaných strán a cieľových skupín – miestnych poľovníkov, novinárov, pracovníkov ochrany prírody, miestnych komunít atď. Prostredníctvom rôznych organizovaných podujatí a aktivít...

Read More

E.6 Komunikačná podpora


Posted - nov 30, 2018

Všeobecná komunikačná podpora pre posilnenie rysa a význam siete Natura 2000 Cieľom tohto opatrenia je zvýšiť povedomie a informovanosť o ochrane rysov medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou v zúčastnených krajinách. Výstupy tohto opatrenia sú v prvom rade jednosmerné komunikačné taktiky, ktoré môžu byť použité samostatne, alebo poskytujú rámec pre ďalšie prístupy v tejto širokej informačnej kampani a kampani na...

Read More

E.7 Celebritný veľvyslanci


Posted - nov 30, 2018

Cielená informovanosť o ochrane rysa s celebritnými veľvyslancami Plánujeme získať podporu slovinských a chorvátskych osobností, ako sú športoví hrdinovia, hudobníci, herci a iné verejné osobnosti, ktoré sú ochotné venovať svoj čas na krátke (2-3 min.) videoklipy, ktoré podporujú ochranu rysa prostredníctvom sociálnych mediálnych platforiem a iných prostriedkov. Medzi ideálnych kandidátov patria osobnosti, ktoré môžu mať lásku k...

Read More