C.5 Dohľad a riadený manažment

Posted - nov 30, 2018


Dohľad a riadený manažment procesu posilnenia

Hlavný cieľ tohto opatrenia je sledovanie procesu posilnenia dinársko – juhovýchodnej alpskej populácie rysa a poskytnutie aktuálnych informácií pre zlepšenie manažmentu, riadenia, a maximalizáciu efektov ďalších aktivít posilnenia. Pretože rysy sú teritoriálne, výber miest na vypustenie musí zodpovedať súčasnej distribúcii a pohlaviu rezidentných zvierat, aby sa maximalizovali šance na prežitie a rozmnožovanie translokovaných zvierat. Toto opatrenie poskytne zásadnú podporu pre vypúšťanie rysov v rámci opatrení C3 a C4. Sledovanie toho, ako sa genetický obraz populácie rysov mení na cezhraničnej úrovni z dôvodu aktivít posilnenia a genetického prínosu vypustených zvierat poskytne údaje na vypracovanie dlhodobej stratégie pre zabezpečenie životaschopnosti populácie a podporu jej manažmentu. Telemetrické dáta rovnako poskytnú informáciu o potravnej ekológii rysa a jeho ekologickom vplyve.

Na zabezpečenie dôkladného pochopenia a priameho manažmentu posilnenia sa použijú štyri komplementárne metodologické prístupy:

1.) výskumy s fotopascami
2.) zber neinvazívnych genetických vzoriek
3.) monitoring prežívania a pohybov rysov pomocou GPS telemetrie
4.) vyšetrenie všetkých zaznamenaných prípadov mortality rysov.

Všetky zaznamenané dáta budú každoročne analyzované a pripravené ročné správy, ktoré pomôžu riadiť ďalšie vypúšťanie rysov v Slovinsku a Chorvátsku. Toto opatrenie začne s prvými vypusteniami rysov (začiatok roku 2019) a bude pokračovať do ukončenia všetkých translokácií (predpokladaná polovica roku 2023).

Project outputs:

Súvisiace novinky

No post found