A.1 Odchyt rysov na Slovensku

Posted - nov 30, 2018


Posúdenie a výber miest a rysov pre odchyt z Karpatskej zdrojovej populácie na Slovensku

Populácia rysa ostrovida (Lynx lynx) v Karpatoch je považovaná za jednu z najlepšie zachovaných a najväčších populácií v Európe. Počas obdobia 60. a 90. rokov bola zdrojovou populáciou pre viaceré projekty reštitúcie rysa. Napriek tomu, že niektoré z reštituovaných populácií spočiatku prosperovali, väčšina z nich následne stagnovala, alebo sa dokonca zmenšila a trpí príbuzenským krížením. Posilnenie populácií je z tohto dôvodu potrebné, ako genetický prostriedok na zabezpečenie ich dlhodobej životaschopnosti.

Veľký počet translokovaných jedincov pochádzalo zo Slovenska, ktoré zahŕňa takmer 17% z celých Karpát a je považované za zdroj pre posilnenia populácií a ďalšie reštitúcie. Odoberanie jedincov, dokonca aj na účely ochrany, si však vyžaduje primeraný prieskum zdrojovej populácie. Cieľom tohto opatrenia je identifikovať najvhodnejšie územia a mikro-lokality pre odchyt zvierat na Slovensku z dôvodu posilnenia populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách. Výsledky dosiahnuté v tomto opatrení pomôžu určiť aký počet rysov je možné odobrať z každého územia bez ohrozenia zdrojovej populácie.

Celková populácia rysa na Slovensku je stabilná a považovaná za dostatočne robustnú pre podporu odobrania jedincov z dôvodu posilnenia reštituovaných populácií. Avšak, odchyt rysov nie je jednoduchou úlohou vzhľadom na ekológiu, skrytý spôsob života a nízku denzitu populácie tohto druhu. Odchytové miesta musia byť určené s pomocou predchádzajúcich skúseností a dát získaných z výskumu s fotopascami, telemetrie a stopovania v snehu. Tieto dáta nám pomôžu identifikovať najvhodnejšie mikro-lokality pre odchyt; neinvazívne genetické vzorky nám pomôžu určiť špecifické zvieratá vhodné pre odchyt a účely posilnenia populácie.

Project outputs:

 

 

 

 

Súvisiace novinky

V polovici marca 2023 sa vo Volovských vrchoch podarilo slovenskému tímu projektu LIFE Lynx z Technickej univerzity vo Zvolene v spolupráci s partnermi
Po nastavení boxov v Slovenských Karpatoch spoločne s kolegami zo Slovinskeho tímu LIFE Lynx sa nám podarilo postupne odchytiť troch jedincov mačiek
Začiatkom januára spojili slovinsky a slovenský tím LIFE Lynx svoje sily a aktivovali štyri odchytové pasce (sklopce) umiestnené v slovenských
Máme nového rysa pre translokáciu! Po 30 rokoch od posledných odchytov rysov v rámci historických reštitúcií tohto druhu v západnej a strednej Európe