A.1 Odchyt rysov na Slovensku

Posted - nov 30, 2018


Posúdenie a výber miest a rysov pre odchyt z Karpatskej zdrojovej populácie na Slovensku

Populácia rysa ostrovida (Lynx lynx) v Karpatoch je považovaná za jednu z najlepšie zachovaných a najväčších populácií v Európe. Počas obdobia 60. a 90. rokov bola zdrojovou populáciou pre viaceré projekty reštitúcie rysa. Napriek tomu, že niektoré z reštituovaných populácií spočiatku prosperovali, väčšina z nich následne stagnovala, alebo sa dokonca zmenšila a trpí príbuzenským krížením. Posilnenie populácií je z tohto dôvodu potrebné, ako genetický prostriedok na zabezpečenie ich dlhodobej životaschopnosti.

Veľký počet translokovaných jedincov pochádzalo zo Slovenska, ktoré zahŕňa takmer 17% z celých Karpát a je považované za zdroj pre posilnenia populácií a ďalšie reštitúcie. Odoberanie jedincov, dokonca aj na účely ochrany, si však vyžaduje primeraný prieskum zdrojovej populácie. Cieľom tohto opatrenia je identifikovať najvhodnejšie územia a mikro-lokality pre odchyt zvierat na Slovensku z dôvodu posilnenia populácie rysa v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách. Výsledky dosiahnuté v tomto opatrení pomôžu určiť aký počet rysov je možné odobrať z každého územia bez ohrozenia zdrojovej populácie.

Celková populácia rysa na Slovensku je stabilná a považovaná za dostatočne robustnú pre podporu odobrania jedincov z dôvodu posilnenia reštituovaných populácií. Avšak, odchyt rysov nie je jednoduchou úlohou vzhľadom na ekológiu, skrytý spôsob života a nízku denzitu populácie tohto druhu. Odchytové miesta musia byť určené s pomocou predchádzajúcich skúseností a dát získaných z výskumu s fotopascami, telemetrie a stopovania v snehu. Tieto dáta nám pomôžu identifikovať najvhodnejšie mikro-lokality pre odchyt; neinvazívne genetické vzorky nám pomôžu určiť špecifické zvieratá vhodné pre odchyt a účely posilnenia populácie.

Project outputs:

 

 

 

 

Súvisiace novinky

Počas novembra a decembra 2021 sa slovenský tím LIFE Lynx zameral na finálnu prípravu a spustenie odchytovej sezóny 2021/22. Jeho členovia postavili
Za slnečného sobotného rána získala karanténna stanica na náhornej plošine Pokljuka ďalších dvoch obyvateľov. Lenka a Julija, dve dospelé slovenské
Dobré správy prichádzajú od slovenského tímu LIFE Lynx. 18. marca sa im úspešne podarilo odchytiť ďalšiu samicu rysa. Samica „Lenka”
Rok 2021 je pre náš projekt úžasným rokom v otázke odchytu rysov. Po troch rysoch odchytených na translokáciu boli oba