A.8 Komunikačný plán

Posted - nov 30, 2018


Príprava Komunikačného plánu projektu

Komunikačný plán je interný dokument, ktorý poskytuje všetkým členom projektu rámec a protokol pre dôsledné poskytovanie všetkých externých komunikácií počas projektu. Účelom tohto komunikačného plánu je komunikovať so zainteresovanými stranami čo najefektívnejším spôsobom a pomôcť nám dosiahnuť všetky výstupy projektu a aktivity plánované pri komunikácii s verejnosťou. Počas projektu sa bude plán pravidelne aktualizovať minimálne raz ročne.

Súvisiace novinky

No Post found