A.8 Komunikačný plán

Posted - nov 30, 2018


Príprava Komunikačného plánu projektu

Komunikačný plán je interný dokument, ktorý poskytuje všetkým členom projektu rámec a protokol pre dôsledné poskytovanie všetkých externých komunikácií počas projektu. Účelom tohto komunikačného plánu je komunikovať so zainteresovanými stranami čo najefektívnejším spôsobom a pomôcť nám dosiahnuť všetky výstupy projektu a aktivity plánované pri komunikácii s verejnosťou. Počas projektu sa bude plán pravidelne aktualizovať minimálne raz ročne.

Project outputs

  • Project communication plan V.3 – internal document (September 2020)
  • Project communication plan V.2 – internal document (December 2019)
  • Project communication plan V.1 – internal document

Súvisiace novinky

No post found