A.8 Komunikacijski načrt

Objavljeno - Jun 9, 2018


Priprava komunikacijskega načrta

Komunikacijski načrt je interni dokument, ki projektnim partnerjem zagotavlja okvir in protokol za dosledno komunikacijo v času projekta. Namen načrta je učinkovita komunikacija z različnimi deležniki in pomoč projektnim partnerjem pri doseganju projektnih ciljev, ki jih načrtujemo za komuniciranje z javnostmi. Načrt bo posodobljen najmanj enkrat letno, in sicer skozi celotno trajanje projekta.

Projektne objave:

  • Komunikacijski načrt projekta LIFE Lynx V.1. – interni dokument

Sorodne novice

A.8 Komunikacijski načrt
Priprava komunikacijskega načrta Komunikacijski načrt je interni dokument, ki projektnim partnerjem zagotavlja okvir in protokol za dosledno komunikacijo v času