A.8 Komunikacijski načrt

Objavljeno - Jun 9, 2018


Priprava komunikacijskega načrta

Komunikacijski načrt je interni dokument, ki projektnim partnerjem zagotavlja okvir in protokol za dosledno komunikacijo v času projekta. Namen načrta je učinkovita komunikacija z različnimi deležniki in pomoč projektnim partnerjem pri doseganju projektnih ciljev, ki jih načrtujemo za komuniciranje z javnostmi. Načrt bo posodobljen najmanj enkrat letno, in sicer skozi celotno trajanje projekta.

Projektne objave:

  • Komunikacijski načrt projekta LIFE Lynx V.4 – interni dokument (maj 2022)
  • Komunikacijski načrt projekta LIFE Lynx V.3 – interni dokument (september 2020)
  • Komunikacijski načrt projekta LIFE Lynx V.2 – interni dokument (december 2019)
  • Komunikacijski načrt projekta LIFE Lynx V.1 – interni dokument

Sorodne novice

No post found