C.3 Genetska okrepitev dinarske populacije risa

Objavljeno - Jun 9, 2018


Genetska okrepitev dinarske populacije risa

V tej akciji bomo izboljšali genetsko perspektivo dinarske populacije risa. V dinarsko populacijo bomo vključili 9 risov ter jo tako okrepili.

Vključitev posameznega risa bomo smatrali kot uspešno, če bodo izpuščene živali na tem območju preživele vsaj eno leto po izpustu, vzpostavile svoj teritorij in našle partnerja. Če bo izpuščeni ris umrl ali odtaval daleč stran od populacije, bo na lokacijo doseljena nadomestna žival. Vse živali bodo v sodelovanju s projektno skupino LIFE Lynx izpustili lovci na območjih Natura 2000 v Dinarskem gorstvu, vzhodno od avtoceste Ljubljana-Koper. V Sloveniji bomo v populacijo vključili 5 risov na Hrvaškem pa 4 rise. Izpusti bodo predvidoma potekali od začetka leta 2019 do poletja 2023.

Sorodne novice

Poročili o okrepitvi Dinarske populacije risov in vzpostavitvi nove povezovalne populacije v JV Alpah

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je bila ohranitev oziroma genetska okrepitev populacije risov v Dinaridih in vzpostavitev nove povezovalne populacije ...

Ris Matic je potomec Teje in Goruja

Rezultati genetske analize so pokazali, da je ris Matic, ki smo ga v januarju 2024 ulovili in opremili z GPS ...

Prvo poročilo o uspehu doselitev in genetski okrepitvi Dinarske populacije

Do sedaj smo v Dinaride pripeljali osem risov; štiri v Slovenijo (Goru, Katalin, Boris in Maks) ter štiri v Hrvaško ...

Goru ima novo telemetrično ovratnico

Ekipa LIFE Lynx je risu Goruju uspešno zamenjala ovratnico! Goru je bil pripeljan iz Romunije leta 2019 ter si po ...
Loading...