Prvo poročilo o uspehu doselitev in genetski okrepitvi Dinarske populacije

Objavljeno - Avg 13, 2021


Do sedaj smo v Dinaride pripeljali osem risov; štiri v Slovenijo (Goru, Katalin, Boris in Maks) ter štiri v Hrvaško (Doru, Alojzije, Pino in Emil). V prvem poročilu o doselitvah risov vam predstavljamo kakšna sta status doseljenih risov in naša ocena vključevanja v dinarsko populacijo. Glede na podatke, so se štirje risi uspešno vključili v  obstoječo dinarsko populacijo, na žalost pa za štiri rise tega ne moremo potrditi. Za Doruja in Pinota nimamo dokazov o njuni prisotnosti v populaciji, Maks še ni uspel vzpostaviti stalnega teritorija, Emil pa je bil preseljen v letošnjem letu in je zato še prezgodaj, da bi lahko potrdili vključitev v populacijo.  V prihodnjih letih načrtujemo nove doselitve risov v Slovenijo in Hrvaško, za izpolnitev glavnega cilja projekta, to je vključitev 14 risov v dinarsko-JV alpsko populacijo risa. Tukaj lahko preberete celotno poročilo o uspehu dosedanjih doselitev v Dinaride.