Prvo izvješće o uspješnosti repopulacije dinarske populacije risova

Objavljeno - Aug 13, 2021


U ovom prvom izvješću o ispuštanjima risova predstavljamo uspješnost njihove integracije u postojeću populaciju risova. U sklopu LIFE Lynx projekta do sada smo ispustili četiri životinje u slovenski dio Dinarskog gorja; Goru, Catalin, Boris i Maks te četiri životinje u Hrvatskoj; Doru, Alojzije, Pino i Emil. Prema dostupnim podacima, čini se da su se četiri risa već uspješno integrirala (Goru, Catalin, Boris i Alojzije), dok to nažalost ne možemo reći za preostale četiri životinje. Za dva risa, Doru i Pino, nemamo podatke koje ukazuju na njihovu prisutnost na području ispuštanja zbog kvara telemetrijskih ogrlica, te su druga dva risa, Maks i Emil, još uvijek u disperziji te nisu uspostavili stalan teritorij. Sljedećih godina planiraju se nove translokacije za Sloveniju i Hrvatskum, a na ovoj poveznici možete pročitati cijelo izvješće.