E.5 Sudjelovanje dionika i ciljnih skupina

Objavljeno - Aug 8, 2018


Aktivno sudjelovanje dionika i ciljnih skupina kroz prilagođene događaje, privatnu komunikaciju i umrežavanje

Za dugoročno prihvaćanje prisutnosti risa, važno je pridobiti i održati potporu svih bitnih dionika i ciljnih skupina – lokalnih zajednica, lovaca, novinara, prirodoslovaca, itd. Putem različitih organiziranih događaja i aktivnosti, dionici će biti sustavno informirani i u toku s razvojem projekta, LIFE programa i Natura 2000 mreže.  Štoviše, kroz događaje prilagođene za njih, učinit ćemo dionike dio priče o spašavanju risa od izumiranja. Oni će postati glasnici projekta, pomažući nam da dobijemo i održavamo potporu za repopulaciju risa među različitim skupinama ljudi.

Projektni dokumenti:

Lectures

Radionice

 

Povezane vijesti

FACE je najveće europsko predstavničko udruženje lovaca iz svijeta te jedno od najvećih civilnih udruženja Eurposke unije. FACE, kao neprofitna nevladina
Trenutak ispuštanja prvog od četiri risa koji će se u sklopu LIFE Lynx projekta naseliti u Hrvatsku sve je bliži.
U petak 8.3.2019. u Crnom lugu, Vedran Slijepčević s Veleučilišta u Karlovcu predstavio je najnovija saznanja o populaciji risa u
Grad Senj, u suradnji s Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit, ove je godine po 16. put cjelodnevnim programom obilježila Međunarodni dan