D.3 Monitoring utjecaja projekta na preživljavanje risa

Objavljeno - Aug 8, 2018


Monitoring utjecaja projekta na preživljavanje risa u Dinaridima i JI Alpama te uspostavljanje smjernica za dugoročno preživljavanje risa na tom području

Cilj ove akcije jest pratiti projektni utjecaj na dugoročno preživljavanje risa u Dinaridima i JI Alpama te odrediti kako dugoročno upravljati populacijom. Koristiti ćemo stohastičke demografske/genske kompjuterske modele pri analizi populacijskog preživljavanja (PVA) kako bi se razvio model razvoja dinarske i JI alpske populacije risa te procijenio rizik izumiranja vrste protokom vremena. Rezultati će biti organizirani te sumirani u obliku dokumenta “Smjernice za osiguravanje dugoročnog preživljavanja risa u Dinaridima i JI Alpama”

Sve reintrodukcije i repopulacije moraju imati dugoročnu strategiju za uspješnost, kao što je propisano IUCN Smjernicama za reintrodukcije i druge translokacije za očuvanje populacija. Da bismo to razvili, moramo razumjeti kako će se demografija risa i utjecaj genetike kretati u budućnosti.

Projektni dokumenti

Povezane vijesti

No post found