A.8 Komunikacijski plan

Objavljeno - Aug 8, 2018


Izrada Komunikacijskog plana

Komunikacijski plan je interni dokument koji pruža svim projektnim partnerima okvire rada i protokole za dosljednu isporuku svih vanjskih komunikacija tijekom projekta. Svrha navedenog plana je razrada komunikacije s dionicima na najučinkovitiji mogući način te da nam pomogne u postizanju projektnih rezultata i aktivnosti planiranih u komunikaciji s javnošću. Za vrijeme trajanja projekta će biti redovito ažuriran, najmanje jednom godišnje.

Project outputs:

  • Project communication plan V.4 – internal document (May 2022)
  • Project communication plan V.3 – internal document (September 2020)
  • Project communication plan V.2 – internal document (December 2019)
  • Project communication plan V.1 – internal document

Povezane vijesti

No post found