D.6 Utjecaj na ekosustav

Objavljeno - Aug 8, 2018


Procjena utjecaja projekta na funkcije ekosustava

Mjerenje, procjena i prikaz povezanosti između projektnih akcija i ključnih usluga ekosustava važno je za procjenu šireg utjecaja projekta. Kako bi uspješno razvili relevantne pokazatelje, voditi ćemo se Smjernicama za kartiranje i procjenu ekosustava i njegovih usluga (MAES). Sukladno MAES smjernicama i uzevši u obzir prirodu projekta, očekujemo da će većina pokazatelja biti vezana uz općekorisne funkcije šuma i travnjaka.

 

Povezane vijesti

No post found