D.6 Vpliv na ekosistemske storitve

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocena vplivov projekta na ekosistemske storitve

Merjenje, vrednotenje in jasno prikazovanje neposrednih povezav med projektnimi dejavnostmi in ključnimi ekosistemskimi storitvami je pomembno za ocenjevanje širšega vpliva projekta in za učenje z izkušnjami. Pri razvoju ustreznih kazalnikov bomo upoštevali smernice Kartiranje in ocenjevanje ekosistemov in ekosistemskih storitev (MAES, Mapping and Assessing Ecosystems and their Services). Glede na te smernice in ob upoštevanju narave našega projekta pričakujemo, da bo večina izbranih kazalnikov povezana z gozdnimi ekosistemskimi storitvami in deloma s storitvami travnatih ekosistemov.

 

Sorodne novice

Projekt LIFE Lynx v številkah

Objavili smo poročilo Letno vrednotenje kazalnikov za ocenjevanje vplivov projektnih akcij na lokalno gospodarstvo in skupnosti ter na funkcije ekosistema ...

Projekt LIFE Lynx v številkah

Na spletni strani smo objavili poročilo Letno vrednotenje kazalnikov projekta LIFE Lynx za leto 2021. Kazalnike za ocenjevanje vplivov projektnih ...

Letna ocena projektnih indikatorjev

Na spletni strani smo objavili poročilo Letno vrednotenje kazalnikov projekta LIFE Lynx za leto 2020. Kazalnike za ocenjevanje vplivov projektnih ...

Projekt LIFE Lynx v številkah

Enkrat na leto projektna skupina LIFE Lynx ocenjuje vplive projektnih aktivnosti na lokalno ekonomijo in skupnost ter na ekosistemske storitve ...