E.1 Lokalne posvetovalne skupine

Objavljeno - Jun 9, 2018


Promocija doselitve in dolgoročnega varovanja in ohranjanja risa prek lokalnih posvetovalnih skupin

V okviru tega multidisciplinarnega projekta si prizadevamo pridobiti in vzdrževati visoko javno podporo za doselitev risov in njihovo dolgoročno varovanje in ohranjanje. Javnost bo vključena že od samega začetka projekta, saj so ključni deležniki, kot so lovci, kmetje, predstavniki občin in okoljskih društev ter druge zainteresirane javnosti vsi del lokalne skupnosti, kjer bo ris izpuščen. Njihovo sodelovanje in udeležba sta ključnega pomena pri akcijah za varovanje in ohranitev risa. Zainteresirane skupine bodo povabljene, da oblikujejo lokalne posvetovalne skupine (LPS), kjer bodo redno obveščene o dogajanju na projektu, z njimi pa se bomo tudi posvetovali o različnih vidikih projekta. Člani LPS-a bodo prispevali k projektnim dejavnostim, zlasti tistim, ki so povezane z upravljanjem in komunikacijo, in bodo na posebnih krajevnih sestankih rezultate projekta delili s širšo skupnostjo. Ti sestanki bodo pomemben mehanizem za redno izmenjavo informacij in posvetovanje med različnimi interesi v lokalnih skupnostih. Pričakujemo, da bodo pomagali preprečiti in rešiti morebitne konflikte in ustvarili zaupanje med člani različnih interesnih skupin. Rezultat tega procesa vključevanja javnosti v doselitev risov bodo tudi poročila o posvetovanju, ki bodo vsebovala opis družbenih razmer (izzive, priložnosti) na vsakem območju izpusta risov ter priporočila za prihodnje izpuste oz. upravljanje na območjih izpustov.

Projektne  objave

Sorodne novice

Zadnje srečanje LCG v Gospiću, Hrvaška

Zadnje srečanje LCG v projektu je bilo 28. marca 2024 v Gospiću, kjer nas je sprejel javni zavod Naravni park ...

Kako so zaživele ideje lokalnih prebivalcev o risu

Začelo se je s sredstvi, ki so bila namenjena lokalnim prebivalcem kot povračilo potnih stroškov za udeležbo na srečanjih t.i ...

Projekcija filma ter zadnji letni srečanji LPS v Dinaridih in Alpah

V zadnjih dveh tednih smo projekcijo filma “Skupaj za rise” združili z letnim srečanjem članov lokalnih posvetovalnih skupin (LPS). Srečanje ...

Kako se lahko igramo z risom? Zbirka iger za otroke

Risi so seveda plašne divje živali, zato smo našli druge načine, kako se lahko igramo z njimi. Na predlog učiteljice ...