E.1 Lokalne posvetovalne skupine

Objavljeno - Jun 9, 2018


Promocija doselitve in dolgoročnega varovanja in ohranjanja risa prek lokalnih posvetovalnih skupin

V okviru tega multidisciplinarnega projekta si prizadevamo pridobiti in vzdrževati visoko javno podporo za doselitev risov in njihovo dolgoročno varovanje in ohranjanje. Javnost bo vključena že od samega začetka projekta, saj so ključni deležniki, kot so lovci, kmetje, predstavniki občin in okoljskih društev ter druge zainteresirane javnosti vsi del lokalne skupnosti, kjer bo ris izpuščen. Njihovo sodelovanje in udeležba sta ključnega pomena pri akcijah za varovanje in ohranitev risa. Zainteresirane skupine bodo povabljene, da oblikujejo lokalne posvetovalne skupine (LPS), kjer bodo redno obveščene o dogajanju na projektu, z njimi pa se bomo tudi posvetovali o različnih vidikih projekta. Člani LPS-a bodo prispevali k projektnim dejavnostim, zlasti tistim, ki so povezane z upravljanjem in komunikacijo, in bodo na posebnih krajevnih sestankih rezultate projekta delili s širšo skupnostjo. Ti sestanki bodo pomemben mehanizem za redno izmenjavo informacij in posvetovanje med različnimi interesi v lokalnih skupnostih. Pričakujemo, da bodo pomagali preprečiti in rešiti morebitne konflikte in ustvarili zaupanje med člani različnih interesnih skupin. Rezultat tega procesa vključevanja javnosti v doselitev risov bodo tudi poročila o posvetovanju, ki bodo vsebovala opis družbenih razmer (izzive, priložnosti) na vsakem območju izpusta risov ter priporočila za prihodnje izpuste oz. upravljanje na območjih izpustov.

Projektne  objave

Sorodne novice

Prvo letno srečanje članov lokalnih posvetovalnih skupin

Doselitev risa je zapleten proces, na njegovo uspešnost pa vpliva veliko dejavnikov, med drugim tudi sprejemanje doseljenih risov s strani ...
Read More

Risova pot in predavanje v Kobaridu

Pretekli teden smo obiskali Posočje, kjer smo v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom organizirali dogodek za lokalne prebivalce. V Kobaridu ...
Read More

Promocijski materiali za varovanje in ohranjanje risa

Kot vsak drugi projekt, je tudi LIFE Lynx dobil grafično podobo, ki združuje ključne komunikacijske elemente tovrstnega naravovarstvenega projekta, v ...
Read More

Drugi krog lokalnih posvetovalnih srečanj malo drugače

V zadnjih dveh mesecih je bilo pestro in predvsem uspešno dogajanje na področju doseljevanja karpatskih risov v gozdove Dinaridov ter ...
Read More