Zadnje srečanje LCG v Gospiću, Hrvaška

Objavljeno - Apr 19, 2024


Zadnje srečanje LCG v projektu je bilo 28. marca 2024 v Gospiću, kjer nas je sprejel javni zavod Naravni park Velebit. V veliko pomoč so nam bili pri vseh terenskih dejavnostih v okviru projekta LIFE Lynx in bodo tudi v prihodnjih letih nadaljevali s spremljanjem risov z avtomatskimi kamerami. Srečanja so se udeležile tudi druge javne ustanove: Županija Lika-Senj, Narodni park Severni Velebit, Narodni park Paklenica, Narodni park Plitviška jezera. Vse so sodelovale pri projektu in so zainteresirane za nadaljevanje spremljanja risov in drugih prostoživečih živali na svojih območjih upravljanja. Tudi organizacija , Rewilding Velebitki upravlja velik del gorovja Velebit po sistemu zakupa lovišč in izvaja ogromno terenskih aktivnosti, bo še naprej skrbela za prihodnost risje populacije na tem območju. Srečanja se je udeležila tudi Lokalna akcijska skupina Lika, s čimer smo dosegli 24 udeležencev.

Na srečanju sta organizatorja Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu in Združenje Biom predstavila dosežke projekta, način izvajanja prepoznavanja risov s foto pastmi in potrebo po po-projektnih aktivnostih. A zadnja tema se je zdela nepotrebna, saj so vsi udeleženci že sodelovali pri dejavnostih v prejšnjih letih in jih želijo nadaljevati kot del rednega spremljanja in upravljanja prostoživečih živali. To nas zelo veseli, saj bosta mreža avtomatskih kamer in Usmeritve  za reševanje osirotelih risov  delovala še naprej. Kar pa je morda najpomembnejši rezultat te zgodbe, je, da se je mreža terenskih sodelavcev zelo razširila in da se vsi veselijo prihodnjega skupnega sodelovanja in novih projektov.

Ira Topličanec je predstavila povzetek aktivnosti projekta LIFE Lynx.