D.4 Vidnost projekta in javno sprejemanje risa

Objavljeno - Jun 9, 2018


Prepoznavnost projekta in podpora javnosti ohranjanju risa

Cilj akcije je dokumentirati in ovrednotiti morebitne spremembe v odnosu javnosti do risa v času izvajanja projekta, s čimer bomo zagotovili dodatno orodje za uravnavanje dejavnosti v času projekta. Rezultati bodo zagotovili tudi vpogled v pripravljenost ljudi, da sprejmejo risa na projektnem območju v času trajanja projekta in naprej. Nadgradili bomo anketo o odnosu in znanju, izvedeno pri akciji A7, in tako zagotovili neposredno primerljiv nabor podatkov, ki bo omogočal spremljanje odnosa in prepričanja. Poleg tega bo izvedena vsebinska analiza medijskih posnetkov ter ocena projektnih aktivnosti na področju informiranja in razširjanja informacij. Rezultati te akcije bodo pomagali upravljavcem in drugim interesnim skupinam, ki so neposredno ali posredno vključene v upravljanje risov na projektnem območju, učinkovitejše opravljati svoje delo.

Projektne objave