Blog


LIFE Lynx- Slovenski terenski blog

LIFE Lynx- Slovenski terenski blog


Objavljeno - Jun 9, 2018

10.9.2019 S foto pastjo smo posneli risa Goruja Risa Goru in Doru sta se sedaj že dobro ustalila vsak v svojem teritoriju. Težav z lovom nimata, saj redno plenita srnjad ter s tem opravljata ekološko vlogo značilno za rise v evropskih gozdovih. Terenska ekipa, v sodelovanju z lokalnimi upravljavci lovišč, redno popisuje njune plene. Na ta način zbiramo podatke o izbiri plena glede na spol in starost, na podlagi najdenih ostankov plena...

Preberi več...