Vključevanje lovcev


Projekt LIFE Lynx je uspešno preprečil izumrtje dinarsko-JV alpske populacije risa, vendar je za dolgoročno preživetje populacije še vedno treba nasloviti določene izzive. Da bi zagotovili izvajanje večplastnih dejavnosti ohranjanja risa (tj. mednarodno sodelovanje, vključevanje deležnikov, čezmejno upravljanje risa in monitoring populacije ter krepitev povezanosti populacije) tudi po izteku projekta, smo pripravili Načrt po LIFE-u....

Preberi več...

Uspešna doselitev karpatskih risov in njihova vključitev v Dinarsko populacijo in JV Alpe je bila osrednja dejavnost projekta LIFE Lynx. Poznavanje izhodiščnega genetskega in demografskega stanja dinarske populacije risov ter natančeno spremljanje procesa krepitve populacije sta nam omogočila oceniti končne učinke doselitve. Na ravni populacije opažamo 44-odstotno povečanje povprečne gostote populacije v Dinarskiem gorovju in...

Preberi več...

V okviru projekta LIFE Lynx smo iz Karpatov preselili 18 risov v Slovenijo in Hrvaško, pri čemer smo jih 12 izpustili v Dinaride in 6 v slovenske Julijske Alpe. V načrtu doselitev, ki smo ga pripravili na podlagi uspešnih mednarodnih praks, smo se osredotočili predvsem na zagotavljanje preživetja in integracije doseljenih risov. Uspešnost njihove vključitve v že obstoječo populacijo risov smo lahko ocenili s spremljanjem risov s...

Preberi več...

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je bila ohranitev oziroma genetska okrepitev populacije risov v Dinaridih in vzpostavitev nove povezovalne populacije v Alpah.  Pregled izvedenih aktivnosti je predstavljen v dveh poročilih; ločeno za Dinaride in JV Alpe.  V poročilih so zbrane informacije o tem kateri risi so bili doseljeni na območje Alp in Dinaridov, njihovi osebni podatki, ter območja izpustov. Poročila zavzemajo tudi kje in kako so...

Preberi več...
Poljudno poročilo projekta LIFE Lynx

Poljudno poročilo projekta LIFE Lynx


Objavljeno - Apr 23, 2024

Ob koncu sedem let trajajočega projekta LIFE Lynx smo izdali poljudno poročilo, ki zajema povzetek bistva projekta – zakaj in kako smo reševali rise v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem. Poročilo je namenjeno predvsem širši javnosti in komurkoli, ki bi se želel seznaniti z bistvenimi idejami in akcijami, ki so bile izvedene tekom projekta. Prikazuje skupen trud enajstih projektnih partnerjev iz petih držav – Slovenije,...

Preberi več...

Med leti 2019 in 2023 smo intenzivno spremljali kako se doseljeni risi vključujejo v svoje novo okolje v Dinaridih in Alpah in kakšen je učinek teh doselitev na dinarsko – JV alpsko populacijo. Beležili smo znake prisotnosti risa, organizirali sistematični foto-monitoring, zbirali neinvazivne genetske vzorce, nekatere rise spremljali s telemetrijo in beležili smrtnosti risov. V spremljanje risa se je poleg ekipe LIFE Lynx vključilo...

Preberi več...

Izšla je posebna številka Zlatorogovega zbornika, posvečenega varstvu in ohranjanju risa. V njej so zbrane raziskave o različnih načinih spremljanja (monitoringa) risa tako na nivoju populacije kot na nivoju osebka, ekološki povezljivosti populacije in javnomnenjske raziskave ključnih deležnikov. Zbornik smo razdelili različnim lovskim družinam v Sloveniji z namenom večanja ozaveščenosti med lovci o pomenu ohranjanja risa za naslednje...

Preberi več...
Miha, novi ris s telemetrično ovratnico

Miha, novi ris s telemetrično ovratnico


Objavljeno - Mar 27, 2024

Na Gorenjskem smo le nekaj dni pred zaključkom projekta LIFE Lynx uspeli s telemetrično ovratnico opremiti še enega risa. Na območju LD Bohinjska Bistrica, na Jelovici se je v zabojno past ujel 20 kg težak risji samec. Ocenjujemo da je star 1-2 leti in je najverjetneje potomec  risov doseljenih v slovenske Alpe, vendar bomo za potrditev morali počakati na genetsko analizo. Risa je poimenoval gospodar LD Bohinjska Bistrica, Boštjan...

Preberi več...

Danes, 20. marca obeležujemo tudi Svetovni dan vračanja divjine  (World Rewilding Day), ki letos poteka pod sloganom “Upanje v dejanja” in ozavešča o prednostih ohranjene narave za prostoživeče živali, ljudi in planet. Projekt LIFE Lynx je združil strokovnjake, znanstvenike, naravovarstvenike, lovce in ostale lokalne prebivalce iz petih evropskih držav, z enotnim ciljem – rešiti rise pred ponovnim izumrtjem. Njihova prizadevanja so...

Preberi več...

Sedemletni projekt LIFE Lynx se s koncem marca zaključuje. V tem času smo z doselitvami in ponovnimi naselitvami risov iz zdrave populacije v Karpatih uspeli dinarsko – JV alpsko populacijo risa rešiti pred izumrtjem ter obrnili trend parjenja v sorodstvu. Projekt se je poleg tega tudi osredotočil na druge pomembne vidike upravljanja z velikimi zvermi kot je spremljanje razvoja populacije, vključevanje deležnikov preko različnih...

Preberi več...

Projekt LIFE Lynx nadaljuje delo lovcev in gozdarjev, ki so leta 1973 ponovno pripeljali rise v naše gozdove. Pripeljali in naselili so 6 risov s Slovaške in za tedanje razmere je bila ta naselitev velik podvig, ki je zahteval veliko mero osebne predanosti in prostovoljnega dela delovnih ljudi z jasno vizijo: vrniti naravi nekaj, kar je nekoč iz le-te izginilo. Naš prvi dokumentarni film Risova pot je poklon peščici lovcev in...

Preberi več...