Vključevanje lovcev


Na območju na novo ustvarjene povezovalne populacije risa v slovenskih Alpah smo z letošnjo jesenjo prvič začeli z spremljanjem risov s foto-pastmi. Na območju 5 lovskih družin in treh revirjev LPN Triglav Bled, ki leži znotraj Triglavskega narodnega parka, smo postavili skupno 20 lokacij z eno ali dvema kamerama. Postavljanje je predstavljalo nov izziv za izkušeno projektno ekipo, saj se alpsko okolje v marsičem razlikuje od...

Preberi več...
In memoriam Maks Konečnik (1927–2021)

In memoriam Maks Konečnik (1927–2021)


Objavljeno - Nov 23, 2021

Maks Konečnik, profesionalni lovec in gozdar, je bil tesno povezan z risi. V času svojega službovanja v Gojitvenem lovišču Rog na Kočevskem je leta 1973 sodeloval pri ponovni naselitvi risov v Slovenijo. Skupaj z ženo Cilko sta skrbela za šest risov, ki so bili pred izpustom v naravo nastanjeni v prilagoditveni obori. Ponovna naselitev risov v Sloveniji še danes v svetu velja za eno izmed najuspešnejših prizadevanj za vrnitev risa v...

Preberi več...

Člani projekta LIFE Lynx se zavedamo, da je za dolgoročno ohranitev risov zelo pomembno tudi ozaveščanje otrok o ogroženosti risa. V ta namen smo v mesecu juliju in avgustu v okviru lovskih taborov v Brkinsko-Kraški Zvezi lovskih družin (ZLD) in v Savinjsko-Kozjanski ZLD otrokom predstavili to našo največjo divjo mačko. Otroci so poslušali o biologiji, ekologiji in ogroženosti risa, projektu LIFE Lynx ter spoznali premikanje risov po...

Preberi več...

V Sloveniji smo pričeli že s četrto sezono sistematičnega zbiranja podatkov o risji populaciji s pomočjo foto-pasti. Letos z nami sodeluje 51 lovskih družin in 6 lovišč s posebnim namenom.  Skupaj z lokalnimi lovci smo kamere postavili na več kot 150 lokacijah. Vsaka nova sezona je nov izziv; kljub temu, da smo tekom treh let spremljanja našli že kar nekaj lokacij, na katerih se vsako leto posnamejo risi, je veliko lokacij izbranih...

Preberi več...

Predstavniki partnerjev projekta LIFE Lynx se približno dvakrat letno zberemo na skupnem sestanku, katerega namen je pregled preteklega dela na projektu in načrtovanje aktivnosti za naprej. Po več kot letu dni smo se ponovno srečali v živo, tokrat prvič v Romuniji. Po sestanku so romunski partnerji, organizacija ACDB, za udeležence organizirali dvodnevno ekskurzijo v Romunskih Karpatih. Člani ekipe so se tako srečali z lokalnimi...

Preberi več...

Romunska državna gozdarska organizacija – Romsilva že nekaj časa sodeluje s projektom LIFE Lynx, ki ga koordinira Zavod za gozdove Slovenije. V okviru projekta z doselitvami risov iz Romunije in Slovaške rešujemo dinarsko – JV alpsko populacijo risa pred ponovnim izumrtjem. Predstavniki projekta LIFE Lynx in Romsilve so se 16. septembra srečali na sestanku v Bukarešti, na katerem so predstavili napredek projekta in pripravili...

Preberi več...

Vsi risi izpuščeni aprila letos na Gorenjskem, so še vedno prisotni na območju izpustov; Zois in Aida na Jelovici ter Tris, Julija in Lenka na Pokljuški planoti. Na spodnji karti so prikazani njihovi trenutni domači okoliši. Zelo zanimivo je, da si samici na Pokljuki še vedno delita velik delež svojih teritorijev, saj so risi teritorialni proti osebkom istega spola. Do sedaj je največji raziskovalec ris Tris, ki je pravi alpinist, saj...

Preberi več...

Poletje je v Sloveniji namenjeno zaključevanju pretekle sezone monitoringa risa s foto-pastmi in pripravi na novo. Med koncem avgusta 2020 in začetkom aprila 2021 smo v sodelovanju z lovci spremljali rise in druge prostoživeče živalske vrste na 158 lokacijah znotraj 49 lovišč. Posneli smo več kot 45.000 fotografij živali, izmed katerih je bil ris posnet na 359 slikah na 45 različnih lokacijah. Iz posnetkov smo prepoznali 22 odraslih...

Preberi več...

Z odprtjem šol po sprostitvi zdravstvenih ukrepov, je le prišel čas tudi za aktivnosti, ki so nekoliko drugačne od tistih na zaslonih. Tako smo konec aprila in v maju izvedli delavnice za Mlade varuhe risov na osnovnih šolah Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici, OŠ 16. decembra Mojstrana in Josipa Vandota v Kranjski Gori. Učenci so si ogledali lobanje različnih vrst živali in lahko primerjali značilnosti rastlinojedcev, mesojedcev in...

Preberi več...

Vključevanje risov budno spremljamo s pomočjo telemetričnih ovratnic, ki jih nosijo doseljeni risi. Zadnji podatki gibanja risov Zoisa in Aide, ki sta bila izpuščena na območju Jelovice, kažejo, da sta risa zaenkrat ostala na tem območju, Tris, Julija in Lenka pa raziskujejo območje Pokljuke. Projektna ekipa LIFE Lynx tudi na terenu preverja, kako uspešno se risi prilagajajo na svoje novo okolje. S pomočjo podatkov iz njihovih...

Preberi več...