Preprečili smo izumrtje dinarsko-JV alpske populacije risa

Objavljeno - Jun 6, 2024


Uspešna doselitev karpatskih risov in njihova vključitev v Dinarsko populacijo in JV Alpe je bila osrednja dejavnost projekta LIFE Lynx. Poznavanje izhodiščnega genetskega in demografskega stanja dinarske populacije risov ter natančeno spremljanje procesa krepitve populacije sta nam omogočila oceniti končne učinke doselitve.

Na ravni populacije opažamo 44-odstotno povečanje povprečne gostote populacije v Dinarskiem gorovju in povečanje območja razširjenosti, zlasti z naselitvijo v JV Alpah. Najpomembneje je, da se je izboljšal genetski status populacije, inbreeding se je zmanjšal pod kritično raven, fitnes pa je ocenjen kot dvakrat večji kot pred okrepitvijo. Ti prvi učinki okrepitve potrjujejo uspešnost projekta pri preprečevanju izumrtja dinarske – jugovzhodne alpske populacije risa.

Slika prikazuje kako se je s preselitvijo in vključitvijo zdravih risov v Dinarsko populacijo in JV Alpe (zelena črta) koeficient sokrvja dramatično zmanjšal in dosegel sprejemljivo vrednost.

Naše delo je bilo od začetka skrbno načrtovano in je obsegalo:

  • Ovrednotenje statusa obstoječe ogrožene populacije: 

Baseline (pre-reinforcement) genetic status of SE Alpine and Dinaric Lynx population (EN, pdf)

Baseline demographic status of SE Alpine and Dinaric lynx population (EN, pdf)

  • Izvajanje celovitega čezmejnega programa spremljanja doselitve: 

LIFE Lynx – Lynx Surveillance of the reinforcement Reports

  • Načrtovanje za ohranjanje dolgoročne sposobnosti preživetja okrepljene populacije: 

Guidelines for ensuring the long-term viability of lynx in the Dinaric Mountains and SE Alps (EN, pdf)

Vsem prihodnjim projektom okrepitve priporočamo, da sledijo tem korakom. Več podrobnosti v poročilu “Razvoj populacije in vpliv programa doselitev s pridobljenimi izkušnjami in priporočili za prihodnje projekte doselitve risov” (EN, pdf).