C.2 Preselitev risov iz Romunije

Objavljeno - Jun 9, 2018


Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije v Romuniji v dinarsko-JV alpsko populacijo

Cilj te akcije je ujeti vsaj sedem risov v treh izbranih območjih v romunskih Karpatih in jih preseliti v Slovenijo in na Hrvaško. Akcija se je začela že leta 2017, takoj po začetku projekta. Od pristojnih organov bomo pridobili potrebna dovoljenja za odlov risa ter izdelali protokol za odlov. V protokolu bodo podrobno opisane vse tehnike, metode in postopki varnega odlova, karantene in transporta risa. Protokol za odlov bo projektni skupini pomagal izogibati se pogostim napakam, ki bi lahko vodile do manjšega uspeha in preprečiti poškodbe ujetega risa. Lovljenje risa se bo začelo na področjih, ki so bila v akciji A.2 opredeljena kot najbolj obetavna, za odlov pa bomo uporabili zabojne pasti in po potrebi tudi druge legalne sisteme za lov. V nadzor območij odlova bodo vključeni tudi lokalni romunski lovci. Po karanteni bodo risi preseljeni v Slovenijo in na Hrvaško.

Projektne objave

Sorodne novice

Video – prihod risov Zoisa in Aide na Gorenjsko

Prejšnji teden smo v prilagoditvena oboro na Jelovici iz Romunije pripeljali risji par, Zoisa in Aido.  Risa so pričakali lokalni ...
Read More

Zois in Aida – risji par iz Romunije je prispel na Jelovico

Danes, v soboto, 17. aprila smo na Jelovico pripeljali dva risa iz Romunije, samico Aido in samca Zoisa.  Prevoz  risov ...
Read More

Lovci poimenovali risjega samca Zois

Slovenski lovci so v preteklem tednu izbirali ime za risjega samca, ki bo prišel iz Romunije na Gorenjsko. Več kot ...
Read More

Romunska ekipa je poimenovala prvo samico Aida

Vsak od doseljenih risov dobi tudi svoje ime, postopek izbire imena pa ni vedno enostaven. Romunska ekipa je dobila priložnost ...
Read More