C.2 Preselitev risov iz Romunije

Objavljeno - Jun 9, 2018


Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije v Romuniji v dinarsko-JV alpsko populacijo

Cilj te akcije je ujeti vsaj sedem risov v treh izbranih območjih v romunskih Karpatih in jih preseliti v Slovenijo in na Hrvaško. Akcija se je začela že leta 2017, takoj po začetku projekta. Od pristojnih organov bomo pridobili potrebna dovoljenja za odlov risa ter izdelali protokol za odlov. V protokolu bodo podrobno opisane vse tehnike, metode in postopki varnega odlova, karantene in transporta risa. Protokol za odlov bo projektni skupini pomagal izogibati se pogostim napakam, ki bi lahko vodile do manjšega uspeha in preprečiti poškodbe ujetega risa. Lovljenje risa se bo začelo na področjih, ki so bila v akciji A.2 opredeljena kot najbolj obetavna, za odlov pa bomo uporabili zabojne pasti in po potrebi tudi druge legalne sisteme za lov. V nadzor območij odlova bodo vključeni tudi lokalni romunski lovci. Po karanteni bodo risi preseljeni v Slovenijo in na Hrvaško.

Projektne objave

Sorodne novice

Vesele novice iz Romunije
Romunska LIFE Lynx ekipa je zelo uspešno začela novo sezono lovljenja risov.  Samo tri dni po aktivaciji pasti, so že
Izpust risa Goruja v naravo
Danes smo v Loškem Potoku v naravo izpustili risa Goruja. Risa smo pred dobrimi dvemi tedni pripeljali iz Romunije v
Goru se prilagaja na novo okolje
Ris Goru, ki je prispel v Slovenijo 26. aprila, je trenutno v prilagoditveni obori v Loškem Potoku. Za risa skrbijo
Izpust risa Doruja na Hrvaškem
Doru, štiriletni risji samec iz romunski Karpatov, je bil v soboto zjutraj izpuščen v Narodnem parku Risnjak na Hrvaškem. Ris