C.2 Preselitev risov iz Romunije

Objavljeno - Jun 9, 2018


Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije v Romuniji v dinarsko-JV alpsko populacijo

Cilj te akcije je ujeti vsaj sedem risov v treh izbranih območjih v romunskih Karpatih in jih preseliti v Slovenijo in na Hrvaško. Akcija se je začela že leta 2017, takoj po začetku projekta. Od pristojnih organov bomo pridobili potrebna dovoljenja za odlov risa ter izdelali protokol za odlov. V protokolu bodo podrobno opisane vse tehnike, metode in postopki varnega odlova, karantene in transporta risa. Protokol za odlov bo projektni skupini pomagal izogibati se pogostim napakam, ki bi lahko vodile do manjšega uspeha in preprečiti poškodbe ujetega risa. Lovljenje risa se bo začelo na področjih, ki so bila v akciji A.2 opredeljena kot najbolj obetavna, za odlov pa bomo uporabili zabojne pasti in po potrebi tudi druge legalne sisteme za lov. V nadzor območij odlova bodo vključeni tudi lokalni romunski lovci. Po karanteni bodo risi preseljeni v Slovenijo in na Hrvaško.

Projektne objave

Sorodne novice

Video – Izpust risa Katalina v naravo
Medtem ko Katalin raziskuje svoj novi dom, si lahko ogledate kratek video o njegovem prihodu v Slovenijo in izpustu v
Ris Alojzije raziskuje Paklenico
Od izpusta risa Alojzija v kanjonu Velike Paklenice je minilo 12 dni in z veseljem sporočamo, da je ris še
Ris Alojzije pripravljen za svoj novi dom
Romunska in hrvaška ekipa sta pripravili vse potrebno za prevoz risa Alojzija iz Romunije na Hrvaško, zato bo ekipa ACDB
Goru je oče risinje z Male Gore
Za uspeh doselitve risov je ključnega pomena, da se geni doseljenih risov vključijo v populacijo. S pomočjo telemetričnih podatkov, fotografij