C.2 Preselitev risov iz Romunije

Objavljeno - Jun 9, 2018


Odlov in preselitev živih risov iz karpatske populacije v Romuniji v dinarsko-JV alpsko populacijo

Cilj te akcije je ujeti vsaj sedem risov v treh izbranih območjih v romunskih Karpatih in jih preseliti v Slovenijo in na Hrvaško. Akcija se je začela že leta 2017, takoj po začetku projekta. Od pristojnih organov bomo pridobili potrebna dovoljenja za odlov risa ter izdelali protokol za odlov. V protokolu bodo podrobno opisane vse tehnike, metode in postopki varnega odlova, karantene in transporta risa. Protokol za odlov bo projektni skupini pomagal izogibati se pogostim napakam, ki bi lahko vodile do manjšega uspeha in preprečiti poškodbe ujetega risa. Lovljenje risa se bo začelo na področjih, ki so bila v akciji A.2 opredeljena kot najbolj obetavna, za odlov pa bomo uporabili zabojne pasti in po potrebi tudi druge legalne sisteme za lov. V nadzor območij odlova bodo vključeni tudi lokalni romunski lovci. Po karanteni bodo risi preseljeni v Slovenijo in na Hrvaško.

Projektne objave

Sorodne novice

Priprave na novo sezono odlovov risov v Romuniji

Septembra smo člani projektne skupine iz ACDB in Zavoda za gozdove Slovenije začeli s pripravljalnimi deli za prihajajočo sezono odlova ...
Read More

LIFE Lynx z Romsilvo načrtuje prihodnje doselitve risov iz Romunije

Romunska državna gozdarska organizacija – Romsilva že nekaj časa sodeluje s projektom LIFE Lynx, ki ga koordinira Zavod za gozdove ...
Read More

Video – prihod risov Zoisa in Aide na Gorenjsko

Prejšnji teden smo v prilagoditvena oboro na Jelovici iz Romunije pripeljali risji par, Zoisa in Aido.  Risa so pričakali lokalni ...
Read More

Zois in Aida – risji par iz Romunije je prispel na Jelovico

Danes, v soboto, 17. aprila smo na Jelovico pripeljali dva risa iz Romunije, samico Aido in samca Zoisa.  Prevoz  risov ...
Read More