V Romuniji letos zadnja sezona odlova risov v okviru projekta LIFE Lynx

Objavljeno - Dec 2, 2022


Zadnja sezona odlova risov v Karpatih je v polnem teku, ekipa v Romuniji je letos začela bolj zgodaj, kot v preteklih letih. Oktobra je ekipa ACDB začela popravljati že nameščene zabojne pasti na terenu in iskati nove možne lokacije, v  primeru da bo potrebno nekatere pasti premestiti. Tudi letos se bo nadaljevalo oportunistično spremljanje z avtomatskimi kamerami, pri čemer bodo kamere nameščene na zabojnih pasteh in nekaterih ključnih lokacijah, kjer smo zaznali prisotnost risov. Podatki iz foto pasti bodo zagotovili pomemben vpogled v stanje lokalne populacije risov po vseh premestitvah, ki so bile izvedene v okviru projekta LIFE Lynx.

Med 8. in 18. novembrom se je ekipi ACDB pridružil še del slovenske projektne ekipe. Na območju zahodnih Karpatov smo skupaj z lovci zaposlenimi na ROMSILVA raziskali območja, kjer naj bi se gibali risi. V času obiska smo pregledali več novih lokacij, na katerih smo postavili foto pasti in pregledali obstoječe lokacije, kjer smo s pomočjo posnetkov s foto pasti preverili ali so bile izbrane lokacije primerno izbrane in so potencialne za odlove risov. Ker se projekt LIFE Lynx zaključuje marca 2024 je to zadnja sezona odlova risov za projekt v Romuniji. Na lokacije, kjer se je v preteklosti že pojavljal ris, smo postavili zabojne pasti, ki jih bodo člani romunske ekipe aktivirali januarja 2023.

Skupaj z lovcem zaposlenim na ROMSILVA smo si ogledali primerne lokacije za odlov risa. Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx

Razprava z lovcem o smeri gibanja risa. Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx

Ker so bile nekatere pasti postavljene na odročnih lokacijah, brez dostopa po poti, smo čez reko napravili brv. Foto: Maruša Prostor, LIFE Lynx

Popravilo zabojne pasti. Foto: Teodora Sin, ACDB

Ponovno postavljena past čaka na risa. Foto: Teodora Sin, ACDB