A.7 Ocena javnega mnenja

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocena odnosa javnosti do risa in upravljanja z njim

Pogosto se ozaveščanje javnosti uporablja za izboljšanje človekovega odnosa do narave. Eden od pričakovanih rezultatov tega projekta je vzdrževanje oz. okrepitev javne podpore za varovanje in ohranjanje risa. A za ocenjevanje učinkovitosti ozaveščanja javnosti moramo najprej oceniti stanje pred začetkom projekta. Pred desetimi leti je bila v okviru projekta INTERREG IIIA DinaRis izvedena anketa, ki je pokazala, da javnost v Sloveniji in na Hrvaškem večinoma podpira doselitev risov.

V okviru akcije bomo izvedli anketo za opredelitev trenutnega javnega mnenja in znanja o risu, rezultati pa bodo služili za pripravo in ​​usmerjanje kampanje ozaveščanja javnosti. Na ta način bo širša javnost posredno vključena in bo pripomogla k varovanju in ohranjanju risa.

Sorodne novice

Ni objav