A.7 Ocena javnega mnenja

Objavljeno - Jun 9, 2018


Ocena odnosa javnosti do risa in upravljanja z njim

Pogosto se ozaveščanje javnosti uporablja za izboljšanje človekovega odnosa do narave. Eden od pričakovanih rezultatov tega projekta je vzdrževanje oz. okrepitev javne podpore za varovanje in ohranjanje risa. A za ocenjevanje učinkovitosti ozaveščanja javnosti moramo najprej oceniti stanje pred začetkom projekta. Pred desetimi leti je bila v okviru projekta INTERREG IIIA DinaRis izvedena anketa, ki je pokazala, da javnost v Sloveniji in na Hrvaškem večinoma podpira doselitev risov.

V okviru akcije bomo izvedli anketo za opredelitev trenutnega javnega mnenja in znanja o risu, rezultati pa bodo služili za pripravo in ​​usmerjanje kampanje ozaveščanja javnosti. Na ta način bo širša javnost posredno vključena in bo pripomogla k varovanju in ohranjanju risa.

Projektne objave

 

Sorodne novice

Background image

Prva LIFE Lynx javnomnenjska raziskava v Italiji

Kako javnost gleda na prizadevanja za ohranjanje in ukrepe za povečanje populacije risov? Kakšen je njihov odnos do risa? Ali ...

Odnos javnosti do risa

Poznavanje odnosa deležniških skupin ima izjemen pomen za ohranjanje velikih zveri. Pri tem so mnenja urbanih prebivalcev, ki so večinoma ...